Περιήγηση: Νέοι Δημιουργοί

Επικαιρότητα
Νέα κυκλοφορία: “Ποίηση στους δρόμους” της Παναγιώτας Ζιντίλη

Κυκλο­φό­ρη­σε από τις Εκδό­σεις Αλμύ­ρα η ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή της Πανα­γιώ­τας Ζιντί­λη “Ποί­η­ση στους δρό­μους” Πρό­κει­ται για την πρώ­τη ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή της ακτιβίστριας…