Περιήγηση: Διεθνή

Διεθνή
Κορεατική Χερσόνησος: Γιατί ενοχλούν οι THAAD Κίνα και Ρωσία; — Όλες οι διεργασίες στην περιοχή

Τέσ­σε­ρις ακό­μα εκτο­ξευ­τή­ρες προ­στέ­θη­καν στις 7 Σεπτεμ­βρί­ου στα τμή­μα­τα της υπερ­σύγ­χρο­νης αμε­ρι­κα­νι­κής αντι­πυ­ραυ­λι­κής «ασπί­δας» THAAD που έχουν εγκα­τα­στα­θεί κανο­νι­κά στη…

Διεθνή
Κούβα- Ίρμα: Οι αρχές απομάκρυναν με ελικόπτερο δελφίνια από θαλάσσιο πάρκο περιοχής που απειλείται (ΦΩΤΟ)

Οι αρχές της Κού­βας απο­μά­κρυ­ναν με ελι­κό­πτε­ρο τους έξι ενοί­κους ενός δελ­φι­νά­ριου στο Κάγιο Γκι­γιέρ­μο, ένα νησί στη βόρεια Κούβα,…

Διεθνή
Κούβα: Οι αρχές και οι κάτοικοι του νησιού αναλαμβάνουν δράση για να αντιμετωπίσουν το καταιγιστικό πέρασμα του κυκλώνα Ίρμα

Οι Κου­βα­νοί, παγκο­σμί­ως γνω­στοί για την ετοι­μό­τη­τά τους σε κατα­στά­σεις έκτα­κτης , ανέ­λα­βαν ήδη δρά­ση για να αντι­με­τω­πί­σουν το καταιγιστικό…

Διεθνή
Βόρεια Κορέα: Η Ιαπωνία εκμεταλλεύεται την πυρηνική «απειλή» για να νομιμοποιήσει την επιθετικότητά της εναντίον άλλων χωρών

Η Βόρεια Κορέα κατη­γό­ρη­σε σήμε­ρα την Ιαπω­νία ότι χρη­σι­μο­ποιεί την υπο­τι­θέ­με­νη «απει­λή» του πυρη­νι­κού και πυραυ­λι­κού προ­γράμ­μα­τος της Βόρειας Κορέας…

Διεθνή
ΟΗΕ: Δύο χρόνια μετά το θάνατο του Αϊλάν χιλιάδες πρόσφυγες χάνουν τη ζωή τους στην προσπάθεια να φτάσουν στην Ευρώπη

Δύο χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα από τον θάνα­το του Αϊλάν Κούρ­ντι, του τρί­χρο­νου Σύρου αγο­ριού το πτώ­μα του οποί­ου ξεβρά­στη­κε στις…

Διεθνή
«Επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι» των Γάλλων με το χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων τους από τον Μακρόν

Χτύ­πη­μα σε εργα­τι­κά και συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα, παρέα με μεί­ω­ση φορο­λο­γί­ας στο κεφά­λαιο προ­ω­θεί η κυβέρ­νη­ση Μακρόν στη Γαλ­λία, διά στόματος…