Περιήγηση: Όσα μαρτυρά ο φακός

Όσα μαρτυρά ο φακός
Η φωτογραφία που άλλαξε το πρόσωπο του πολέμου στο Βιετνάμ

Πριν από πενή­ντα χρό­νια, 1 Φεβρουα­ρί­ου 1968 στην βιετ­να­μέ­ζι­κη πρω­τεύ­ου­σα Σαϊ­γκόν, ένας λεπτο­κα­μω­μέ­νος Βιετ­να­μέ­ζος με κοντό παντε­λό­νι, καρό που­κά­μι­σο, ξυπόλητος…