Περιήγηση: Αλεξανδρούπολη

Πολιτική
Κυβέρνηση: Κρύβει επικίνδυνο οπλικό εξοπλισμό στη Θράκη-Σχέδια Ευρωπαϊκών στρατιωτικών επιχειρήσεων από τη Λάρισα

Την «πάπια» κάνει η κυβέρ­νη­ση απέ­να­ντι στη χθε­σι­νή απο­κά­λυ­ψη του «Ριζο­σπά­στη» ότι ικα­νο­ποί­η­σε αμε­ρι­κα­νι­κό αίτη­μα να φιλο­ξε­νη­θεί σε στρα­τιω­τι­κές απο­θή­κες μεγάλη…

Κοινωνία
Αλεξανδρούπολη: Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ έστησαν μπλόκο και ανάγκασαν να γυρίσει πίσω τρένο με αμερικανικά άρματα μάχης

«Αλε­ξαν­δρού­πο­λη λιμά­νι των λαών και όχι ορμη­τή­ριο των ιμπε­ρια­λι­στών». Μπλό­κο στον σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό, στο τρέ­νο που μετέ­φε­ρε αμε­ρι­κα­νι­κά άρμα­τα μάχης…

Κοινωνία
Αλεξανδρούπολη: Ο βουλευτής του Βελόπουλου με τον «οργανωτή» του πογκρόμ κάναν περιπολίες με κρατικό αυτοκίνητο!!!

Νέα στοι­χεία που φέρ­νει σήμε­ρα στο φως η Efsyn.gr απο­δει­κνύ­ουν με τον πιο ξεκά­θα­ρο τρό­πο την άμε­ση σύν­δε­ση του βουλευτή…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Αλεξανδρούπολη: Ο λαός του Έβρου να απομονώσει τους φασίστες – Σοβαρά ερωτήματα και από νέα βίντεο

Σε περι­πο­λί­ες για το κυνή­γι μετα­να­στών επι­δί­δο­νται τις τελευ­ταί­ες μέρες ομά­δες φασι­στοει­δών στη Θρά­κη, που στο­χο­ποιούν τους μετα­νά­στες ως υπεύθυνους…