Περιήγηση: Αντιτρομοκρατική

Επικαιρότητα
Για συγκάλυψη μιλάνε οι συνήγοροι των δύο νέων που καταγγέλλουν βασανισμό από την Αντιτρομοκρατική

Συνέ­ντευ­ξη τύπου σχε­τι­κά με τη μήνυ­ση που έχουν υπο­βάλ­λει κατά της Αντι­τρο­μο­κρα­τι­κής Υπη­ρε­σί­ας και κάθε άλλου υπευ­θύ­νου, καταγ­γέλ­λο­ντας τον βασανισμό…

Επικαιρότητα
Δύο συλλήψεις από την Αντιτρομοκρατική για τις επιθέσεις κατά γραφείων της Χρυσής Αυγής

Στη σύλ­λη­ψη δύο ατό­μων για συμ­με­το­χή σε επι­θέ­σεις κατά γρα­φεί­ων της Χρυ­σής Αυγής, προ­χώ­ρη­σε η Αντι­τρο­μο­κρα­τι­κή Υπη­ρε­σία. Συγκε­κρι­μέ­να, όπως αναφέρεται…

Επικαιρότητα
Παρέμβαση του Χρήστου Κατσώτη στην ΕΡΤ1  για τις συλλήψεις της Αντιτρομοκρτικής (VIDEO)

Από την υπό­θε­ση των χθε­σι­νών συλ­λή­ψε­ων, οι εργα­ζό­με­νοι και ο λαός, πρέ­πει να κρα­τή­σουν επί­σης ότι οι δρα­στη­ριό­τη­τες τέτοιων οργανώσεων,…

Επικαιρότητα
Βαρύτατες κατηγορίες κατά τεσσάρων κατηγορουμένων για συμμετοχή στην «Επαναστατική Αυτοάμυνα»

Ποι­νι­κή δίω­ξη για τρία κακουρ­γή­μα­τα και πέντε πλημ­με­λή­μα­τα ασκή­θη­κε από την Εισαγ­γε­λία Πλημ­με­λειο­δι­κών της Αθή­νας, σε βάρος των δύο ανδρών…

Επικαιρότητα
Εκτεταμένη Επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής στην Αττική — Βρέθηκε οπλοστάσιο — Τρεις συλλήψεις

Η εκτε­τα­μέ­νη επι­χεί­ρη­ση της Αντι­τρο­μο­κρα­τι­κής Υπη­ρε­σί­ας στην Αττι­κή, η οποία βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη από χθες από το μεση­μέ­ρι με έρευνες…