Περιήγηση: Αντιφασιστική Νίκη

Ιστορία
9 Μαΐου 1945: Αντιφασιστική Νίκη — Αλήθειες που δε σβήνονται (Αφιέρωμα)

Ώρα 0:43 π.μ. Στην αίθου­σα της στρα­τιω­τι­κής σχο­λής μηχα­νι­κού, στο προ­ά­στιο Κάρλ­σχορστ του Βερο­λί­νου, οι πλη­ρε­ξού­σιοι της ανώ­τα­της γερ­μα­νι­κής στρα­τιω­τι­κής διοίκησης…

Ιστορία
Πού πήγαν οι Ναζί μετά…

Η προ­σα­γω­γή των ηγε­τών των Ναζί ενώ­πιον της δικαιο­σύ­νης ήταν αίτη­μα κυριο­λε­κτι­κά ολό­κλη­ρου του μετα­πο­λε­μι­κού κόσμου. Πράγ­μα­τι στη Δίκη της…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Οι πολιτικοί απόγονοι αυτών που ηττήθηκαν το 1940–45 με τη μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη των Λαών θα ξαναηττηθούν από την οργανωμένη πάλη του λαού

“Η θρα­σύ­δει­λη επί­θε­ση των χρυ­σαυ­γι­τών για να παρε­μπο­δί­σουν 11χρονη μαθή­τρια που κρα­τού­σε την ελλη­νι­κή σημαία, αλλά και η δήλω­σή τους…

Κοινωνία
Μ. Θεοδωράκης: Το μόνο που δεν άκουσα για τον Στάλιν είναι ότι με το πρωινό του έτρωγε τηγανητό ανθρώπινο κρέας

Επι­στο­λή με αφορ­μή την αντι­κομ­μου­νι­στι­κή υστε­ρία των τελευ­ταί­ων ημε­ρών, έστει­λε στην εφη­με­ρί­δα «Τα Νέα», ο Μίκης Θεο­δω­ρά­κης. Ο μου­σι­κο­συν­θέ­της αναφέρει…