Περιήγηση: Αρχαιολογικοί χώροι

Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία για την πανσέληνο του Αυγούστου

Τις εκδη­λώ­σεις που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν κάτω από το φως του αυγου­στιά­τι­κου φεγ­γα­ριού στους αρχαιο­λο­γι­κούς χώρους, τα μνη­μεία και τα μουσεία…

Πολιτισμός
Λευκό Πύργο, Κνωσσό και άλλους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία εξακολουθεί να διεκδικεί το Υπερταμείο

Το Υπερ­τα­μείο εξα­κο­λου­θεί να διεκ­δι­κεί αρχαιο­λο­γι­κούς χώρους και μνη­μεία — όπως την Κνωσ­σό και τον Λευ­κό Πύρ­γο!!! Συγκε­κρι­μέ­να, η Ελληνική…

Πολιτισμός
Θράσος από την υπουργό πολιτισμού: Χαρακτήρισε «φιέστα» την απεργία των εργαζόμενων!

Με θρα­σύ­τα­τες δηλώ­σεις απά­ντη­σε η υπουρ­γός πολι­τι­σμού Μυρ­σί­νη Ζορ­μπά στις σημε­ρι­νές κινη­το­ποι­ή­σεις των εργα­ζό­με­νων στο υπουρ­γείο και του Συλ­λό­γου Ελλήνων…

Πολιτισμός
Εικαστικοί για την παραχώρηση μνημείων στο Υπερταμείο: Τα μνημεία δεν έχουν φωνή, εμείς έχουμε

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ /ΨΗΦΙΣΜΑ Για την παρα­χώ­ρη­ση μνη­μεί­ων στην ΕΤΑΔ ΑΕ Το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος (ΕΕΤΕ) συμ­με­ρί­ζε­ται απο­λύ­τως τους φόβους,…

Πολιτισμός
Τοποθέτηση Μίκη Θεοδωράκης για την εκχώρηση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων στο Υπερταμείο

Την οργι­σμέ­νη αντί­δρα­ση του μεγά­λου μας μου­σι­κο­συν­θέ­τη Μίκη Θεο­δω­ρά­κη προ­κά­λε­σε η εκχώ­ρη­ση μνη­μεί­ων και αρχαιο­λο­γι­κών χώρων στο Υπερ­τα­μείο. Ο Μίκης,…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να παραδώσει για εκμετάλλευση την πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονομιά μας

“Η παρα­δο­χή από το υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού, παρά τις αρχι­κές δια­ψεύ­σεις, ότι αρχαιο­λο­γι­κοί χώροι και άλλα πολι­τι­στι­κά μνη­μεία έχουν μετα­βι­βα­στεί στο…

Πολιτισμός
Σε Τσακαλώτου — Κονιόρδου πετά το μπαλάκι η Μ. Ζορμπά για την τύχη των Μνημείων που πέρασαν στο Υπερταμείο

Την καταγ­γε­λία ότι όλα τα μνη­μεία της χώρας «πέρα­σαν» στο υπερ­τα­μείο, και άρα είναι ανοι­χτό το ενδε­χό­με­νο να εκποι­η­θούν ή…

Απόψεις
Πάρκιν το σπίτι του Νίκου Καζαντζάκη και άλλες «εικόνες» ενός πολιτισμού που καταρρέει…

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Πάρ­κιν το σπί­τι του Νίκου Καζαν­τζά­κη στο Ηρά­κλειο της Κρή­της. Γκρε­μί­στη­κε το σπί­τι του Μενέ­λα­ου Λου­ντέ­μη στον…