Περιήγηση: Αστυνομία

Διεθνή
Μισισίπι: Αστυνομικός πυροβόλησε μέσα στο σπίτι του 11χρονο αγόρι που είχε καλέσει την αστυνομία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας

Οικο­γέ­νεια από το Μισι­σί­πι των ΗΠΑ ζήτη­σε την απο­πο­μπή αστυ­νο­μι­κού ενα­ντί­ον του οποί­ου έχουν απαγ­γελ­θεί κατη­γο­ρί­ες επει­δή πυρο­βό­λη­σε ένα 11χρονο…

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Καλαμιά Κοζάνης: Τραυματισμοί και συλλήψεις σε επέμβαση της αστυνομίας υπέρ της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Επέμ­βα­ση της Αστυ­νο­μί­ας βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη αυτή την ώρα, στην Καλα­μιά Κοζά­νης, για να προ­χω­ρή­σουν τα σχέ­δια εγκα­τά­στα­σης μεγά­λου φωτοβολταϊκού…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Ν. Σοφιανός: Η αστυνομία είναι προσανατολισμένη στην καταστολή του «εχθρού λαού» (VIDEO)

Το γεγο­νός ότι ένα κομ­μά­τι της αστυ­νο­μί­ας προ­σπα­θεί να αντι­με­τω­πί­σει το οργα­νω­μέ­νο έγκλη­μα και τη μικρο­πα­ρα­βα­τι­κό­τη­τα, δεν αναι­ρεί ότι βασική…

Επικαιρότητα
ΠΑΜΕ: Στημένη και απροκάλυπτη επίθεση των δυνάμεων καταστολής στο μεγάλο παλλαϊκό συλλαλητήριο

«Την στη­μέ­νη και απρο­κά­λυ­πτη επί­θε­ση των δυνά­με­ων κατα­στο­λής και των ύπο­πτων μηχα­νι­σμών τους που με ΜΑΤ, ΔΙΑΣ και χημι­κά επιχείρησαν…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Θεσσαλονίκη: ΜΑΤ κρατούν εγκλωβισμένο τον βουλευτή Γ. Δελή και μέλη του ΚΚΕ στον Λευκό Πύργο!! (VIDEO)

Εγκλω­βι­σμέ­να μέσα στον Λευ­κό Πύρ­γο κρα­τούν αυτή την ώρα στε­λέ­χη και μέλη του ΚΚΕ που ανάρ­τη­σαν γιγα­ντο­πα­νό καταγ­γέλ­λο­ντας το έγκλημα…