Περιήγηση: Αστυνομία

Επικαιρότητα
«Πάμε να τους γαμ.…με, πάμε να τους σκοτώσουμε!»: Να τους χαίρεστε κύριοι Μητσοτάκη-Χρυσοχοϊδη τους πραιτωριανούς σας

Ο ρόλος της αστυ­νο­μί­ας ως μηχα­νι­σμός κατα­στο­λής του αστι­κού κρά­τους είναι γνω­στός. Όπως γνω­στά είναι τα έργα και οι ημέρες…

Πολιτική
Νέα Σμύρνη: Επιχείρηση συκοφάντησης της μεγάλης ειρηνικής πορείας από κυβέρνηση, αστυνομία και ΜΜΕ

Άρω­μα προ­βο­κά­τσιας, από αυτές που μας έχουν συνη­θί­σει οι δυνά­μεις κατα­στο­λής του αστι­κού κρά­τους, «μυρί­ζει» η κατά­στα­ση στη Νέα Σμύρνη.…

Επικαιρότητα
Επίθεση της αστυνομίας σε διαδηλωτές στο κέντρο της Αθήνας — Συνελήφθη ο γιός του Δ. Κουφοντίνα

Έντα­ση προ­κλή­θη­κε στο κέντρο της Αθή­νας κατά την διάρ­κεια προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νης συγκέ­ντρω­σης για τον απερ­γό πεί­νας Δ. Κου­φο­ντί­να. Το κάλε­σμα ήταν…

Επικαιρότητα
224 καθηγητές πανεπιστημίου υπέρ της αστυνομοκρατίας στα πανεπιστήμια — Στηρίζουν τον πρύτανη του ΑΠΘ

Υπέρ της αστυ­νο­μο­κρα­τί­ας και των ΜΑΤ στα πανε­πι­στη­μια­κά ιδρύ­μα­τα τάσ­σο­νται με κεί­με­νο που υπο­γρά­φουν 224 καθη­γη­τές και καθη­γή­τριες πανε­πι­στη­μί­ου, εκφράζοντας…

Ανακοινώσεις
ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας ΚΚΕ: Καταγγέλλει το κλίμα αστυνομοκρατίας και τρομοκράτησης του λαού

Τον αυταρ­χι­κό κατή­φο­ρο της κυβέρ­νη­σης και της προ­σπά­θειας κλί­μα­τος αστυ­νο­μο­κρα­τί­ας και τρο­μο­κρά­τη­σης του λαού, καταγ­γέλ­λει η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Κεντρι­κής Μακεδονίας…

Κοινωνία
Δικογραφία από την Αστυνομία για το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο με βάση τον απαράδεκτο νόμο για τις συναθροίσεις

Σε συνέ­χεια της χτε­σι­νής άθλιας προ­πα­γάν­δας του κυβερ­νη­τι­κού εκπρο­σώ­που για το πανεκ­παι­δευ­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο, έρχε­ται σήμε­ρα ο σχη­μα­τι­σμός δικο­γρα­φί­ας από την…