Περιήγηση: βία

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ στο Υπουργείο Προ.Πο: Να απελευθερωθούν οι συλληφθέντες διαδηλωτές στη Θεσσαλονίκη (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας έξω από το υπουρ­γείο Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη πραγ­μα­το­ποιούν συν­δι­κά­τα και φορείς καταγ­γέλ­λο­ντας τη βίαιη και απρό­κλη­τη επί­θε­ση της…

Διεθνή
Carcere Santa Maria Capua Vetere il video dei pestaggi ai detenuti
Featured Video Play Icon
Ιταλία: Εικόνες-σοκ από βίαιη επίθεση σωφρονιστικών υπαλλήλων σε κρατούμενους φυλακής (ΒΙΝΤΕΟ)

Σοκ έχει προ­κλη­θεί στην ιτα­λι­κή κοι­νή γνώ­μη μετά από ανάρ­τη­ση στο δια­δί­κτυο, ανα­λυ­τι­κού βίντεο που δεί­χνει την άσκη­ση τρο­μα­κτι­κής βίας…