Περιήγηση: βία

Κοινωνία
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων — Προανάκριση διεξάγει η αστυνομία

Επει­σό­διο μετα­ξύ ανη­λί­κων σημειώ­θη­κε στις 20:30 το βρά­δυ του Σαβ­βά­του, κοντά στο Κοντα­ξο­πού­λειο Αθλη­τι­κό Κέντρο στο Ωραιό­κα­στρο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Σύμ­φω­να με…

Αθλητικά
Ινδονησία: Τουλάχιστον 129 νεκροί από επεισόδια οπαδών σε ποδοσφαιρικό αγώνα (ΒΙΝΤΕΟ)

Τρα­γω­δία άνευ προη­γου­μέ­νου σημειώ­θη­κε στην Ινδο­νη­σία. Του­λά­χι­στον 129 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους στη διάρ­κεια επει­σο­δί­ων σε αγώ­να ποδο­σφαί­ρου ανά­με­σα στην…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ στο Υπουργείο Προ.Πο: Να απελευθερωθούν οι συλληφθέντες διαδηλωτές στη Θεσσαλονίκη (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας έξω από το υπουρ­γείο Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη πραγ­μα­το­ποιούν συν­δι­κά­τα και φορείς καταγ­γέλ­λο­ντας τη βίαιη και απρό­κλη­τη επί­θε­ση της…

Διεθνή
Carcere Santa Maria Capua Vetere il video dei pestaggi ai detenuti
Featured Video Play Icon
Ιταλία: Εικόνες-σοκ από βίαιη επίθεση σωφρονιστικών υπαλλήλων σε κρατούμενους φυλακής (ΒΙΝΤΕΟ)

Σοκ έχει προ­κλη­θεί στην ιτα­λι­κή κοι­νή γνώ­μη μετά από ανάρ­τη­ση στο δια­δί­κτυο, ανα­λυ­τι­κού βίντεο που δεί­χνει την άσκη­ση τρο­μα­κτι­κής βίας…