Περιήγηση: Βασίλης Τομπουλίδης

Ματιές στην Επικαιρότητα
Β’ γύρος για το Δήμο Θεσσαλονίκης: Μονομαχία για το ποιος θα είναι ο εκλεκτός των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων

Ο λαός της Θεσ­σα­λο­νί­κης ενί­σχυ­σε σημα­ντι­κά τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» σε Περι­φέ­ρεια και δήμο, ανα­δει­κνύ­ο­ντάς την ως τη μονα­δι­κή, πραγ­μα­τι­κή μαχη­τι­κή αντιπολίτευση…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Πρωτοφανής ανοχή των παρατάξεων ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ στην επίθεση στον Β. Τομπουλίδη από φασιστοειδή

Την πρω­το­φα­νή ανο­χή της επί­θε­σης στον Βασί­λη Τομπου­λί­δη από ομά­δα φασι­στοει­δών, από τις παρα­τά­ξεις ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει…

Πολιτική
Πρωτοφανής ανοχή των παρατάξεων ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ στην επίθεση στον Β. Τομπουλίδη από φασιστοειδή

Την πρω­το­φα­νή ανο­χή της επί­θε­σης στον Βασί­λη Τομπου­λί­δη από ομά­δα φασι­στοει­δών, από τις παρα­τά­ξεις ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ καταγ­γέλ­λει με…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Ο Δ. Κουτσούμπας για την επίθεση των φασιστών στον Β. Τομπουλίδη: «Οι κομμουνιστές δεν λυγάνε» (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας μιλώ­ντας στην πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση για τις τοπι­κές εκλο­γές στη Νίκαια, κατήγ­γει­λε την…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Θρασύδειλα φασιστοειδή επιτέθηκαν στον Βασίλη Τομπουλίδη μετά το τέλος του debate!

Το απα­ρά­δε­κτο, θρα­σύ­δει­λο χτύ­πη­μα στον υπο­ψή­φιο Δήμαρ­χο Θεσ­σα­λο­νί­κης με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση», Βασί­λη Τομπου­λί­δη, από φασι­στοει­δή, από εθνι­κι­στι­κή ομά­δα 30(!)…

Πολιτική
Θεσσαλονίκη — Δημοτικές Εκλογές: Η δημοτική αρχή Ζέρβα φοβάται να εκτεθεί το αντιλαϊκό της έργο στους Θεσσαλονικείς

«Η δημο­τι­κή αρχή φοβά­ται να εκτε­θεί το αντι­λαϊ­κό της έργο στους Θεσ­σα­λο­νι­κείς», ανα­φέ­ρει σε δήλω­σή του ο Βασί­λης Τομπου­λί­δης, υποψήφιος…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Β. Τομπουλίδης: Μπαίνουμε μπροστά μαζί με τους εργαζόμενους για τις διεκδικήσεις τους, για τις σύγχρονες ανάγκες μας (SPOT)

Η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Θεσ­σα­λο­νί­κης βρέ­θη­κε στην πρώ­τη γραμ­μή των αγώ­νων των εργα­ζο­μέ­νων στη­ρί­ζο­ντας τις διεκ­δι­κή­σεις τους. Οι αγώ­νες και οι διεκ­δι­κή­σεις των…

Πολιτική
Β. Τομπουλίδης: Με τον λαό και τις ανάγκες του, απέναντι στους σχεδιασμούς για τα συμφέροντα των ομίλων

Συνέ­ντευ­ξη στον «Ριζο­σπά­στη του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου» παρα­χώ­ρη­σε ο υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, Βασί­λης Τομπου­λί­δης, την οποία και αναδημοσιεύουμε: —…