Περιήγηση: Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Επικαιρότητα
Κ. Μπακογιάννης: Ντρόπιασε το «Ελευθερία ή Θάνατος» ταυτίζοντάς το με τον… Ζελένσκι και τους Αζόφ

Δια­κό­σια και πλέ­ον χρό­νια μετά την Επα­νά­στα­ση του 1821, ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης φρό­ντι­σε να μαγα­ρί­σει το εμβλη­μα­τι­κό «Ελευ­θε­ρία…

Επικαιρότητα
Ο Μπακογιάννης θα βραβεύσει τον… Ζελένσκι στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum

Τον Πρό­ε­δρο της Ουκρα­νί­ας Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι θα βρα­βεύ­σει σήμε­ρα, σε τελε­τή στο Ζάπ­πειο, ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης απο­νέ­μο­ντάς του…

Επικαιρότητα
ΠΑΜΕ: Καταγγέλλει την επίθεση των κυβερνήσεων Ουκρανίας-Ρωσίας εναντίον των δικαιωμάτων των εργαζομένων

Την επί­θε­ση των κυβερ­νή­σε­ων Ουκρα­νί­ας-Ρωσί­ας ενα­ντί­ον των δικαιω­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων, καταγ­γέλ­λει το ΠΑΜΕ. Αφού υπεν­θυ­μί­ζει τον στί­χο του Μπ. Μπρεχτ «Ο…

Επικαιρότητα
Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία: Ρίχνουν «λάδι στη φωτιά» του ιμπεριαλιστικού πολέμου με νέες αποστολές όπλων στην Ουκρανία

Περισ­σό­τε­ρο «λάδι στη φωτιά» του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου που μαί­νε­ται στην Ουκρα­νία ρίχνουν οι κυβερ­νή­σεις της Γαλ­λί­ας, της Γερ­μα­νί­ας και της…