Περιήγηση: Βροχές

Επικαιρότητα
Συνεχίζεται η καιρική αστάθεια και σήμερα: Ένταση και επέκταση βροχών και καταιγίδων

Συνε­χί­ζε­ται η και­ρι­κή αστά­θεια στη χώρα και σήμε­ρα, σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά δεδο­μέ­να του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr. Οι τοπικές…

Ατέχνως
Ισχυρές βροχοπτώσεις: Αγνοείται άνδρας στη Χαλκίδα — Προβλήματα στην Αττική -

Ισχυ­ρές βρο­χο­πτώ­σεις σημειώ­θη­καν στην Αττι­κή εξαι­τί­ας της πρό­σκαι­ρης επι­δεί­νω­σης του και­ρού που επη­ρε­ά­ζει τη χώρα μέχρι και σήμε­ρα Πέμ­πτη 19/05.…

Επικαιρότητα
Ξεκινά κύμα κακοκαιρίας με κρύο, βροχές και χιόνια – Οι περιοχές που επηρεάζονται

Ένα νέο κύμα κακο­και­ρί­ας έως το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο ξεκι­νά τις επό­με­νες ώρες, με βρο­χο­πτώ­σεις στα ηπει­ρω­τι­κά, στο ανα­το­λι­κό Αιγαίο και στην…

Επικαιρότητα
Βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις αναμένονται το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

  Κατά το τρι­ή­με­ρο της Καθα­ράς Δευ­τέ­ρας ανα­μέ­νο­νται βρο­χές στα πεδι­νά, τοπι­κές καται­γί­δες στα θαλάσ­σια τμή­μα­τα και χιο­νο­πτώ­σεις κυρί­ως στα…

Επικαιρότητα
Νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο — Τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πυκνές χιονοπτώσεις

Νέα επι­δεί­νω­ση του και­ρού ανα­μέ­νε­ται από αύριο και έως την Τεταρ­τη, σύμ­φω­να με έκτα­κτο δελ­τίο της Εθνι­κής Μετε­ω­ρο­λο­γι­κής Υπη­ρε­σί­ας (ΕΜΥ),…