Περιήγηση: Β' Παγκόσμιος Πόλεμος

Διεθνή
Ρωσία: Δύο αδερφές που είχαν χαθεί στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ξανασυναντήθηκαν έπειτα από 78 χρόνια

Μια συγκι­νη­τι­κή ιστο­ρία είδε το φως της δημο­σιό­τη­τας παρα­μο­νές της 75ης επε­τεί­ου της Νίκης επί της χιτλε­ρι­κής Γερ­μα­νί­ας και αφορά…

Απόψεις
«Το να μην είσαι κομμουνιστής είναι ανθρώπινο. Το να είσαι όμως αντικομμουνιστής είναι απάνθρωπο»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Το πρό­σφα­το ανι­στό­ρη­το και χυδαίο ψήφι­σμα του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου που επι­χει­ρεί να ξανα­γρά­ψει την Ιστο­ρία εξι­σώ­νο­ντας τον…

Επικαιρότητα
Αγγλικό ενθύμιο ενός …από λάθους βομβαρδισμού το Δεκέμβρη του 1943 η βόμβα που εξουδετερώνεται στο Κορδελιό

Η μικροϊ­στο­ρία της λογο­τε­χνί­ας (και μάλι­στα από συγ­γρα­φείς “αυτό­πτες” και “αυτή­κο­ες” ) “συμπλη­ρώ­νει” εντυ­πω­σια­κά την “επί­ση­μη” ιστο­ρία, για τον κατά λάθος βομβαρδισμό.