Περιήγηση: Β' Παγκόσμιος Πόλεμος

Διεθνή
Ρωσία: Δύο αδερφές που είχαν χαθεί στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ξανασυναντήθηκαν έπειτα από 78 χρόνια

Μια συγκι­νη­τι­κή ιστο­ρία είδε το φως της δημο­σιό­τη­τας παρα­μο­νές της 75ης επε­τεί­ου της Νίκης επί της χιτλε­ρι­κής Γερ­μα­νί­ας και αφορά…

Απόψεις
«Το να μην είσαι κομμουνιστής είναι ανθρώπινο. Το να είσαι όμως αντικομμουνιστής είναι απάνθρωπο»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Το πρό­σφα­το ανι­στό­ρη­το και χυδαίο ψήφι­σμα του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου που επι­χει­ρεί να ξανα­γρά­ψει την Ιστο­ρία εξι­σώ­νο­ντας τον…