Περιήγηση: Δημοψήφισμα Καταλονία

Επικαιρότητα
Η ισπανική Γερουσία ενεργοποίησε το άρθρο 155 — Η Καταλανική Εθνική Συνέλευση κάλεσε τους δημόσιους υπαλλήλους σε “ειρηνική αντίσταση” απέναντι στη Μαδρίτη

Η Γερου­σία του ισπα­νι­κού κοι­νο­βου­λί­ου εξου­σιο­δό­τη­σε την κυβέρ­νη­ση του πρω­θυ­πουρ­γού Μαριά­νο Ραχόι να θέσει την Κατα­λο­νία υπό την απευ­θεί­ας δια­κυ­βέρ­νη­ση της Μαδρί­της, μερικά…

Επικαιρότητα
ΕΚΤΑΚΤΟ: Το Κοινοβούλιο της Καταλονίας κήρυξε την ανεξαρτησία της περιφέρειας από την Ισπανία

Το κατα­λα­νι­κό κοι­νο­βού­λιο ψήφι­σε την ανε­ξαρ­τη­σία της περι­φέ­ρειας από την Ισπα­νία, σε μια αμφι­λε­γό­με­νη ψηφο­φο­ρία που θεω­ρεί­ται τώρα πιθα­νό να…

Διεθνή
Κ. Πουτζντεμόν: Ο Ραχόι ξεκίνησε χειρότερη επίθεση κατά των Καταλανών και από το Φράνκο

Κλι­μα­κώ­νε­ται η κατα­λα­νι­κή κρί­ση αφού ο πρω­θυ­πουρ­γός της Ισπα­νί­ας Μαριά­νο Ραχόι ανα­κοί­νω­σε την καθαί­ρε­ση της τοπι­κής κυβέρ­νη­σης, την οργά­νω­ση τοπικών…