Περιήγηση: Δημοψήφισμα Καταλονία

Διεθνή
Πυρά Μαδούρο κατά Ραχόι για το αιματοκύλισμα στην Καταλονία: «Ποιoς είναι ο δικτάτορας τώρα;»

«Ποι­oς είναι ο δικτά­το­ρας τώρα;» δήλω­σε ο πρό­ε­δρος της Βενε­ζου­έ­λας Νικο­λάς Μαδού­ρο στο ξεκί­νη­μα της σημε­ρι­νής τηλε­ο­πτι­κής εκπο­μπής του. Ο…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Δημοψήφισμα Καταλονία: Τι κρύβεται πίσω από την αντιπαράθεση στην Καταλονία;

Δημο­ψή­φι­σμα Κατα­λο­νία: Η όλη κλι­μά­κω­ση της ενδο­α­στι­κής σύγκρου­σης με το αίτη­μα ανε­ξαρ­τη­το­ποί­η­σης της Κατα­λο­νί­ας, που προ­ω­θούν ισχυ­ρά καπι­τα­λι­στι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, κατα­φέρ­νει να…