Περιήγηση: Δολοφονίες

Διεθνή
Εκστρατεία για ανθρωπιστική και ιατρική βοήθεια προς τα νοσοκομεία της Γάζας, από το ΚΚ Ισραήλ

Το ΚΚ Ισρα­ήλ, πέραν από τις κινη­το­ποι­ή­σεις αλλη­λεγ­γύ­ης που πραγ­μα­το­ποί­η­σε υπέρ του λαού της Παλαι­στί­νης, ξεκί­νη­σε ανθρω­πι­στι­κή ιατρι­κή καμπά­νια για…

Ατέχνως
Βίντεο: Δημοσιογράφος του Al Jazeera για λίγα εκατοστά γλίτωσε από σφαίρα ισραηλινού ελεύθερου σκοπευτή

Συνε­χώς εικό­νες και βίντεο απο­δει­κνύ­ουν τις δολο­φο­νι­κές προ­θέ­σεις του κρά­τους τρο­μο­κρά­τη Ισρα­ήλ ένα­ντι αμά­χων Παλαι­στι­νί­ων και μη, οι οποί­οι σε…

Επικαιρότητα
Τίποτα δε σταματά το κράτος τρομοκράτη Ισραήλ — Δύο δολοφονίες άμαχων Παλαιστινίων σήμερα

Ένας ακό­μη Παλαι­στί­νιος, ο δεύ­τε­ρος σήμε­ρα, δολο­φο­νή­θη­κε από πυρά Ισραη­λι­νών στρα­τιω­τών στη Λωρί­δα της Γάζας, σύμ­φω­να το υπουρ­γείο Υγεί­ας του παλαιστινιακού…

Διεθνή
Σφαγή στη Γάζα — Υποκρισία της διεθνούς κοινότητας — 59 νεκροί ανάμεσά του και ένα μωρό 8 μηνών!!!

Η δολο­φο­νία σχε­δόν εξή­ντα άμα­χων παλαι­στί­νιων δια­δη­λω­τών από τις σφαί­ρες του ισραη­λι­νού στρα­τού στα σύνο­ρα με τη Λωρί­δα της Γάζας τη…

Διεθνή
Μαζική σφαγή άμαχων Παλαιστινίων από το κράτος δολοφόνο Ισραήλ — 55 νεκροί — 2.700 τραυματίες

Σε του­λά­χι­στον 55 ανέρ­χο­νται οι δολο­φο­νη­μέ­νοι άμα­χοι Παλαι­στί­νιοι και σε του­λά­χι­στον 2.700 οι τραυ­μα­τί­ες Παλαι­στί­νιοι από τον ισραη­λι­νό στρα­τό στις διαδηλώσεις…

Επικαιρότητα
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα ΚΚΕ: Κατεπείγουσα Ερώτηση για τη νέα άγρια σφαγή σε βάρος του παλαιστινιακού λαού

Κατε­πεί­γου­σα Ερώ­τη­ση για τις δεκά­δες εν ψυχρώ δολο­φο­νί­ες Παλαι­στί­νιων άοπλων δια­δη­λω­τών από τις αρχές του Ισρα­ήλ κατέ­θε­σε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομάδα…

Επικαιρότητα
Σφαγή στη Γάζα: Αυτοσυγκράτηση σε θύματα και δολοφόνους προτείνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

Αυτο­συ­γκρά­τη­ση συστεί­νει σε Παλαι­στί­νιους (θύμα­τα) και στο κρά­τος δολο­φό­νο Ισρα­ήλ η συγκυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ ‑ΑΝΕΛ, η οποία εκτός από πολύ­τι­μος συνέ­ται­ρος του Ισραήλ,…

Πολιτική
Δ. Κουτσούμπας: Καταγγέλλουμε με αποτροπιασμό τη νέα σημερινή δολοφονική επίθεση του κράτους–τρομοκράτη του Ισραήλ ενάντια στον παλαιστινιακό λαό

“Καταγ­γέλ­λου­με με απο­τρο­πια­σμό τη νέα σημε­ρι­νή δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση του κρά­τους-τρο­μο­κρά­τη του Ισρα­ήλ ενά­ντια στον παλαι­στι­νια­κό λαό, που είχε σαν αποτέλεσμα,…

Διεθνή
Σφαγή στη Γάζα — 52 δολοφονημένοι άμαχοι Παλαιστίνιοι στην ανοιχτή φυλακή — Αποτρόπαιο έγκλημα πολέμου από το κράτος δολοφόνο Ισραήλ

Στους 52 ανέρ­χο­νται οι Παλαι­στί­νιοι που δολο­φο­νή­θη­καν εν ψυχρώ σήμε­ρα από ισραη­λι­νά πυρά στη Λωρί­δα της Γάζας, όπως ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Υγείας…