Περιήγηση: ΕΔΥΕΘ

Ανακοινώσεις
ΕΔΥΕΘ: Διαμαρτυρία αύριο στο προξενείο των ΗΠΑ για την παρουσία του πολεμικού πλοίου «USNS YUMA»

Με αφορ­μή την παρου­σία του αμε­ρι­κα­νι­κού πολε­μι­κού πλοί­ου «USNS YUMA» στο λιμά­νι της Θεσ­σα­λο­νί­κης, η Επι­τρο­πή για την Διε­θνή Ύφεση…

Εκδηλώσεις
Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση στις 29 Μάη μπροστά στο ΝΑΤΟικό στρατηγείο στο 3ο Σώμα Στρατού

Η Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη Θεσ­σα­λο­νί­κης, στο πλαί­σιο των φετι­νών Πρω­το­βου­λιών Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής Δρά­σης της Ελλη­νι­κής Επι­τρο­πής για…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης

Κινη­το­ποι­ή­σεις συμπε­ρά­στα­σης και αλλη­λεγ­γύ­ης στον δοκι­μα­ζό­με­νο λαό της Παλαι­στί­νης οργα­νώ­νο­νται σήμε­ρα και τις επό­με­νες μέρες στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Σήμε­ρα, Τετάρ­τη 12…

Επικαιρότητα
Ανεπιθύμητος ο Πομπέο στην Θεσσαλονίκη: Σήμερα στις 7 μ.μ. στο άγαλμα Βενιζέλου το συλλαλητήριο της ΕΔΥΕΘ

Σήμε­ρα το από­γευ­μα, στις 7 μμ, στο άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου, η Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη Θεσ­σα­λο­νί­κης, από κοινού…

Ανακοινώσεις
Θεσσαλονίκη — ΕΔΥΕΘ: Συλλαλητήριο ενάντια στην επίσκεψη Πομπέο τη Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη

«Ανε­πι­θύ­μη­τος ο υπουρ­γός του πολέ­μου των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο στην Ελλά­δα», σημειώ­νει η Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη Θεσ­σα­λο­νί­κης, καλώ­ντας στο συλ­λα­λη­τή­ριο που…