Περιήγηση: Εύβοια

Πολιτική
Συνεδρίαση ΚΟ ΝΔ: «Το κράτος είναι παρών…» είπε ο πρωθυπουργός ενώ πλημμύρισαν ξανά Βόλος και Εύβοια!

«Το κρά­τος είναι παρών» ισχυ­ρί­στη­κε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης όταν σε λίγες μέρες πλημ­μύ­ρι­σε δύο φορές ο Βόλος, χωριά της Θεσ­σα­λί­ας και η…

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Νέες πλημμύρες: Στο έλεος των βροχών για 2η μέρα βόρεια Εύβοια και ανατολική Στερεά (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Τις “πλη­γές” τους από την κακο­και­ρία που συνε­χί­ζε­ται ακό­μη και τις εγκλη­μα­τι­κές ευθύ­νες κυβέρ­νη­σης, περι­φέ­ρειας και δήμων, μετρούν οι κάτοικοι…

Κοινωνία
Κακοκαιρία Elias: Πλημμύρισαν σπίτια στη Βόρεια Εύβοια που είναι κομμένη στα δύο – Στο Προκόπι ο Γ. Μαρίνος (ΦΩΤΟ)

Αντι­μέ­τω­πη με σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα εξα­κο­λου­θεί να βρί­σκε­ται για μια ακό­μη φορά η Βόρεια Εύβοια και ο πολύ­πα­θος λαός της περιοχής…

Κοινωνία
Τραμπούκικη επίθεση από επιχειρηματία δέχτηκε ο Κ. Βαξεβάνης στην Εύβοια

Τρα­μπού­κι­κη επί­θε­ση από επι­χει­ρη­μα­τία ‑το όνο­μα του οποί­ου βρι­σκό­ταν στη λίστα Λαγκάρντ- καταγ­γέλ­λει ότι δέχθη­κε ο δημο­σιο­γρά­φος και εκδό­της του…