Περιήγηση: ιδιωτικά πανεπιστήμια

Επικαιρότητα
Κυκλοφορεί ο “Οδηγητής” Απριλίου! _ Απόφαση του ΚΣ της ΚΝΕ για τις κινητοποιήσεις ενάντια στο ν|σ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Με σύν­θη­μα «Σπά­με τα δεσμά της ΕΕ με ΚΚΕ πολύ πιο δυνα­τό! Για πανευ­ρω­παϊ­κή αντε­πί­θε­ση» το νέο τεύ­χος του «Οδη­γη­τή»…

Πολιτική
Ανακοίνωση της ΕΟ του ΚΚΕ: Η Κομισιόν περιφρονεί τους συγκλονιστικούς αγώνες των φοιτητών και δίνει συγχαρητήρια στην κυβέρνηση της ΝΔ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια!

Η ΕΟ του ΚΚΕ σε ανα­κοί­νω­σή της ανα­φέ­ρει ότι «σε απά­ντη­ση στην Ερώ­τη­ση των ευρω­βου­λευ­τών του ΚΚΕ, Κώστα Παπα­δά­κη και…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Μπαμπινιώτης: ΝΑΙ στα “ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά Πανεπιστήμια”

Το έργο το έχου­με ξανα­δεί: Υπέρ της ίδρυ­σης “ιδιω­τι­κών μη κερ­δο­σκο­πι­κών Πανε­πι­στη­μί­ων” τοπο­θε­τή­θη­κε και πάλι ο  γλωσ­σο­λό­γος Γιώρ­γος Μπα­μπι­νιώ­της (γνω­στός…

Πολιτική
Ιδιωτικά πανεπιστήμια: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο έκτρωμα — Καταψήφισε το ΚΚΕ

Κατά πλειο­ψη­φία εγκρί­θη­κε επί της αρχής το νομο­σχέ­διο έκτρω­μα για τα ιδιω­τι­κά πανε­πι­στή­μια, που υπο­βαθ­μί­ζει τα δημό­σια Πανε­πι­στή­μια, εμβα­θύ­νει την…

Εκδηλώσεις
Featured Video Play Icon
ΟΧΙ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ: Το νομοσχέδιο «Δε θα περάσει!» το μήνυμα του μεγαλειώδους πανελλαδικού συλλαλητηρίου 🎥 ΦΩΤΟ

Η εικό­να του σημε­ρι­νού συλ­λα­λη­τη­ρί­ου είναι η από­δει­ξη ενός οργα­νω­μέ­νου πανελ­λα­δι­κού αγώ­να που οργα­νώ­θη­κε από χιλιά­δες φοι­τη­τές, αγκά­λια­σε και στηρίχθηκε…

Παιδεία
Δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες από όλη τη χώρα απορρίπτουν το νομοσχέδιο — έκτρωμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Δεκά­δες χιλιά­δες φοι­τη­τές και φοι­τή­τριες απέρ­ρι­ψαν μαζι­κά και δυνα­μι­κά το νομο­σχέ­διο-έκτρω­μα της κυβέρ­νη­σης για τα ιδιω­τι­κά Πανε­πι­στή­μια, που κάνει την…

Επικαιρότητα
ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ _ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ: Την Παρασκευή η πανελλαδική απάντηση στο αντιδραστικό νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Με το μεγά­λο πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο που διορ­γα­νώ­νουν φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι την Παρα­σκευή 8 Μάρ­τη, στις 12 το μεση­μέ­ρι στα Προ­πύ­λαια, συνεχίζεται…

Επικαιρότητα
ΠΑΣΟΚ: Θέλει ιδιωτικά πανεπιστήμια και με τη “βούλα” του Συντάγματος

Μύλος έγι­ναν στο ΠΑΣΟΚ για τον “κατάλ­λη­λο” τρό­πο προ­ώ­θη­σης των ιδιω­τι­κών πανε­πι­στη­μί­ων Στην χτε­σι­νή συνε­δρί­α­ση της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΠΑΣΟΚ,…