Περιήγηση: Κιβωτός του Κόσμου

Κοινωνία
Συνήγορος του Πολίτη για «Κιβωτό του Κόσμου»: Σωρεία προβλημάτων στη λειτουργία της και σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων των παιδιών

Σωρεία προ­βλη­μά­των στην λει­τουρ­γία της «Κιβω­τού του Κόσμου», με σοβα­ρές συνα­κό­λου­θες παρα­βιά­σεις δικαιω­μά­των των παι­διών που φιλο­ξε­νού­νταν στις δομές της,…

Επικαιρότητα
Κιβωτός του Κόσμου: Ύποπτος για ασέλγεια ο πατέρας Αντώνιος — Καλείται να απολογηθεί στον εισαγγελέα

Ως ύοπτος για διά­πρα­ξη κακουρ­γη­μα­τι­κής ασέλ­γειας σε βάρος δύο ανη­λί­κων φιλο­ξε­νού­με­νων στην Κιβω­τό του Κόσμου, καλεί­ται να δώσει εξη­γή­σεις ο…

Κοινωνία
Κιβωτός του Κόσμου: Δεσμεύτηκε η περιουσία του π. Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και δύο ακόμα προσώπων

Με διά­τα­ξη του επι­κε­φα­λής της Αρχής για το Ξέπλυ­μα Βρώ­μι­κου Χρή­μα­τος, δεσμεύ­τη­κε η περιου­σία του πατέ­ρα Αντω­νί­ου, της πρε­σβυ­τέ­ρας του…

Κοινωνία
Κιβωτός του Κόσμου: Εξετάζεται καταγγελία ανήλικου για ασέλγεια από πρόσωπο της ΜΚΟ

Σοβα­ρές ποι­νι­κές εξε­λί­ξεις ενδέ­χε­ται να δρο­μο­λο­γη­θούν στην υπό­θε­ση του ΜΚΟ Κιβω­τός του Κόσμου, μετά τα όσα ισχυ­ρί­στη­κε σε συμπλη­ρω­μα­τι­κή κατάθεση…

Κοινωνία
Έλεγχο στα οικονομικά της “Κιβωτού του Κόσμου”, του Αντώνιου της παπαδιάς και 9 προσώπων, διέταξε η εισαγγελέας

Γενι­κευ­μέ­νο πλή­ρη και σε βάθος έλεγ­χο στα οικο­νο­μι­κά του ΜΚΟ “Κιβω­τός του Κόσμου”, του πατέ­ρα Αντώ­νιου και της συζύ­γου του…