Περιήγηση: Λαϊκή Συσπείρωση

Εκδηλώσεις
Featured Video Play Icon
ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ: Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων σε Δήμους και Περιφέρειες

Στη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση της Περι­φε­ρεια­κής Ένω­σης Δήμων Αττι­κής (ΠΕΔΑ) μίλη­σε τη Δευ­τέ­ρα 12 Φλε­βά­ρη ο Ηλί­ας Στα­μέ­λος, δήμαρ­χος Και­σα­ρια­νής εκ…

Επικαιρότητα
Ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ: Για τα αποτελέσματα των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών

1. Χαι­ρε­τί­ζου­με όσους και όσες στή­ρι­ξαν τα ψηφο­δέλ­τια της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» στον πρώ­το και δεύ­τε­ρο γύρο των τοπι­κών εκλο­γών, εκλέγοντας…

Επικαιρότητα
Θαύμα …Θαύμα!

Και ξαφ­νι­κά, θαύ­μα! Οι μέχρι χτες «ανε­ξάρ­τη­τοι», «ακομ­μά­τι­στοι» και «αυτο­διοι­κη­τι­κοί» των ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ, έγι­ναν «ανε­μο­λό­γιο» πολι­τι­κών «αλλα­γών», «ανα­τρο­πών» και…

Επικαιρότητα
Νίκη όλου του λαού η εκλογή κομμουνιστών δημάρχων: Σε Καισαριανή, Χαϊδάρι και Πετρούπολη βρέθηκε την Κυριακή το βράδυ ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ _VIDEO+ΦΩΤΟ

Η Και­σα­ρια­νή, το Χαϊ­δά­ρι, η Πετρού­πο­λη δονή­θη­καν την Κυρια­κή το βρά­δυ από το σύν­θη­μα «Ένας αιώ­νας αγώ­νας και θυσία, το…

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Μ. Σελέκος: Να σταλεί ηχηρό μήνυμα στην αντιλαϊκή πολιτική που βάζει φραγμό στις προσδοκίες μας

Στο 1ο Δημο­τι­κό Σχο­λείο Χαϊ­δα­ρί­ου ψήφι­σε ο Μιχά­λης Σελέ­κος, υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση». Σε δήλω­σή του επι­σή­μα­νε: «Οι…

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Ηλ. Σταμέλος: Ο λαός της πόλης ψηφίζει για μια δημοτική αρχή των πολλών κόντρα στα συμφέροντα των λίγων

Στο 2ο Γυμνά­σιο Και­σα­ρια­νής ψήφι­σε σήμε­ρα το πρωί ο Ηλί­ας Στα­μέ­λος, υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση». Σε δήλω­σή του…

Ατέχνως
Featured Video Play Icon
Δ Κουτσούμπας: Σήμερα ολοκληρώνουμε τη νίκη της «Λαϊκής Συσπείρωσης» σε Πάτρα, Καισαριανή, Πετρούπολη, Χαϊδάρι και Τύρναβο

Στη Νέα Ιωνία ψήφι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, που προ­έ­βη σε δηλώ­σεις (δεί­τε πάνω βίντεο). Συγκεκριμένα,…