Περιήγηση: Λαϊκή Συσπείρωση

Ανακοινώσεις
Δήμος Νεάπολης-Συκεών: Να γίνουν τώρα προσλήψεις μόνιμων καθαριστών/ριών για τα σχολεία, ζητά η «Λαϊκή Συσπείρωση»

Σε ανα­κοί­νω­ση της, η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» του Δήμου Νεά­πο­λης-Συκε­ών στην Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­φέ­ρει: Στο δήμο μας λει­τουρ­γούν 85 σχο­λι­κές μονά­δες, όπου…

Επικαιρότητα
Δημοτικό Συμβούλιο Νεάπολης-Συκεών: Αρνήθηκαν να καταδικάσουν την καύση απορριμμάτων από το «ΤΙΤΑΝ»!

Στη χθε­σι­νή (15/4/20) συνε­δρί­α­ση – με τηλε­διά­σκε­ψη – του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» ζήτη­σε να κατα­δι­κα­στεί η προ­ω­θού­με­νη καύση…

Κοινωνία
«Απρόκλητη επίθεση φασιστικής-γκαιμπελικής φρασεολογίας» με κάλυψη Κουλούρη και Χατζησαββίδη στο ΔΣ Νέας Ιωνίας

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Καταγ­γέλ­λου­με σε όλους τους εργα­ζό­με­νους της Νέας Ιωνί­ας, στους γονείς που έχουν παι­διά στα σχο­λεία του Δήμου την…

Ατέχνως
«Να σταματήσει κάθε ενέργεια που οδηγεί σε αντιπαράθεση τους κατοίκους του νησιού και σε βιαιοπραγίες κατά των προσφύγων και μεταναστών»

Σε κοι­νή ανα­κοί­νω­σή τους για την κατά­στα­ση που δια­μορ­φώ­νε­ται με τις νέες μαζι­κές ροές και τις θέσεις των δημάρ­χων, οι…

Ανακοινώσεις
Νέα Ιωνία: Προσηλωμένη στην υλοποίηση αυταρχικών και αντιλαϊκών αντεργατικών μέτρων η δημοτική αρχή

Την επί­μο­νη προ­σπά­θεια της δημο­τι­κής αρχής να προ­χω­ρή­σει σε ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση υπη­ρε­σιών, καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­σή της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Ν. Ιωνίας.…