Περιήγηση: Λευτεριά στην Παλαιστίνη

Εκδηλώσεις
Featured Video Play Icon
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ Η ΣΦΑΓΗ ΣΤΗ ΓΑΖΑ! Μεγάλο συλλαλητήριο και συναυλία αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό την Κυριακή στο Σύνταγμα

Ακό­μα πιο μαχη­τι­κά συνε­χί­ζουν εκα­το­ντά­δες σωμα­τεία και φορείς για να εκφρα­στούν η ευρεία κατα­δί­κη της σφα­γής στη Γάζα, η στήριξη…

Διεθνή
Featured Video Play Icon
“Να σταματήσει η σφαγή στη Γάζα” απαίτησαν Συνδικάτα και φορείς — Όλοι την Κυριακή στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα _VIDEO-ΦΩΤΟ

Το σύν­θη­μα «Λε — λε λευ­τε­ριά στην Παλαι­στί­νη» ακού­στη­κε δυνα­τά σήμε­ρα το πρωί στο αερο­δρό­μιο «Ελ. Βενι­ζέ­λος» στην Αθή­να. https://atexnos.gr/%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%8e%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%b7/…

Διεθνή
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ — ΑΣΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: Ματώνουν την Παλαιστίνη για τις λυκοφιλίες και τα κέρδη του κεφαλαίου

Αυγα­ταί­νουν τα ματο­βαμ­μέ­να κέρ­δη ντό­πιων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων πάνω στη σφα­γή του Παλαι­στι­νια­κού λαού και τα επι­κίν­δυ­να σχέ­δια του ευρω­α­τλα­ντι­κού άξονα…

Διεθνή
ΝΕΑ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΘΗΡΙΩΔΙΑ Συγκλονιστικές εικόνες από τη σφαγή στην Τζαμπαλία — Πάνω από 400 νεκροί και τραυματίες (VIDEO-ΦΩΤΟ)

Συγκλο­νι­στι­κές είναι οι εικό­νες από την νέα σφα­γή του Παλαι­στι­νια­κού λαού από τις κατο­χι­κές δυνά­μεις του κρά­τους-δολο­φό­νου του Ισρα­ήλ, αυτή…

Διεθνή
Όσο δεν πάει…

Η κατά­πτυ­στη από­φα­ση της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης να κάνει απο­χή στην ψηφο­φο­ρία για το ψήφι­σμα του ΟΗΕ που ζητά­ει κατά­παυ­ση του…

Διεθνή
Featured Video Play Icon
ΝΙΚΟΣ ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ: Αλληλεγγύη στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού και πάλη για να σταματήσει η ελληνική εμπλοκή

Ο ελλη­νι­κός λαός έχει δηλώ­σει με τρία πολύ μεγά­λα συλ­λα­λη­τή­ρια την αλλη­λεγ­γύη του στον δίκαιο αγώ­να του παλαι­στι­νια­κού λαού να…