Περιήγηση: Μαξίμ Γκόρκι

Διεθνή
Ουκρανία: Γκρέμισαν και το τελευταίο μνημείο προς τιμήν του Μαξίμ Γκόρκι

Ο αντι­κομ­μου­νι­στι­κός παρο­ξυ­σμός καλά κρα­τεί στην Ουκρα­νία όπου καθη­με­ρι­νά «σβή­νε­ται» κάθε Σοβιε­τι­κό απο­τύ­πω­μα. Το τελευ­ταίο μνη­μείο προς τιμήν του σοβιετικού…

Πρόσωπα
Μαξίμ Γκόρκι

Στις 28 Μαρ­τί­ου 1868 γεν­νιέ­ται στο μακρι­νό Νίζ­νι Νόβγκο­ροντ της τότε Ρώσι­κης Αυτο­κρα­το­ρί­ας ο Μαξίμ Γκόρ­κι (Πικρός) Το πραγ­μα­τι­κό του…

Πεζογραφία
Ο Μαξίμ Γκόρκι και το Παιδί… — 20 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού

Επι­μέ­λεια Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­γρά­φος-Ερευ­νή­τρια 20 Νοεμ­βρί­ου: καθιε­ρω­μέ­νη Παγκό­σμια Ημέ­ρα Δια­κή­ρυ­ξης και Υπο­γρα­φής της σύμ­βα­σης για τα δικαιώ­μα­τα του παι­διού ενώ σε…