Περιήγηση: Μαργαρίτα Φρονιμάδη - Ματάτση

Κοινωνία
Εξόρυξη υδρογονανθράκων: Οι επιπτώσεις της στην Ελλάδα και ειδικά στην Ήπειρο

ΜΑΖΙΚΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Αντα­πο­κρι­νό­με­νοι μαζι­κά σε πρό­σκλη­ση της «Ηπει­ρω­τι­κής συσπεί­ρω­σης» για την ΠΣΕ, πολλοί…

Πολιτισμός
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θ. Παπαγιάννης» και η Βυζαντινή Μονή Τσούκας

Ρεπορ­τάζ Μαρ­γα­ρί­τα Φρο­νι­μά­δη-Ματά­τση // ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ «Θ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ» ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΤΣΟΥΚΑΣ:            ΔΥΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ της ΗΠΕΙΡΟΥ! Μία πολύ ενδιαφέρουσα…