Περιήγηση: Μαργαρίτα Φρονιμάδη - Ματάτση

Ατέχνως
Διπλή βιβλιοπαρουσίαση των δύο νέων βιβλίων της Μαργαρίτας Φρονιμάδη-Ματάτση «Χρεώστες στα Νιάτα» και «Θεοί Άφαντοι»

Στις 19/3/23 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην κατά­με­στη Δημο­τι­κή Βιβλιο­θή­κη Λου­τρα­κί­ου η μία από τις δύο βιβλιο­πα­ρου­σιά­σεις με ομι­λη­τές την εκπαι­δευ­τι­κό – συγγραφέα…

Κοινωνία
Εξόρυξη υδρογονανθράκων: Οι επιπτώσεις της στην Ελλάδα και ειδικά στην Ήπειρο

ΜΑΖΙΚΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Αντα­πο­κρι­νό­με­νοι μαζι­κά σε πρό­σκλη­ση της «Ηπει­ρω­τι­κής συσπεί­ρω­σης» για την ΠΣΕ, πολλοί…

Πολιτισμός
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θ. Παπαγιάννης» και η Βυζαντινή Μονή Τσούκας

Ρεπορ­τάζ Μαρ­γα­ρί­τα Φρο­νι­μά­δη-Ματά­τση // ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ «Θ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ» ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΤΣΟΥΚΑΣ:            ΔΥΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ της ΗΠΕΙΡΟΥ! Μία πολύ ενδιαφέρουσα…