Περιήγηση: μαρξισμός-λενινισμός

Απόψεις
Η στάση των κομμουνιστών απέναντι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο της Ουκρανίας

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κή δια­μά­χη μετα­ξύ των δυνά­με­ων του Ευρω­α­τλα­ντι­σμου (ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ) και της Ρωσί­ας με επί­κε­ντρο την Ουκρανία…

Πολιτική
Γ. Μαρίνος: Συνεχίζουμε στο δρόμο που χάραξαν ο Λένιν και η Σοσιαλιστική Οκτωβριανή Επανάσταση

Η ειση­γη­τι­κή ομι­λία του Γιώρ­γου Μαρί­νου, μέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, στην τηλε­διά­σκε­ψη της Ευρω­παϊ­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Πρω­το­βου­λί­ας για τα…

Απόψεις
Βλαντίμιρ Ι. Λένιν: Θρονιασμένος για πάντα στη μεγάλη καρδιά της εργατικής τάξης

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // 151 χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα από τη γέν­νη­ση στο Ουλιά­νοφσκ (Σιμπίρσκ) της Ρωσί­ας του σπου­δαιό­τε­ρου επα­να­στά­τη του 20ου…