Περιήγηση: Μαρόκο

Διεθνή
Τούνελ στον βυθό της Μεσογείου θα ενώσει Ευρώπη με Αφρική (ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ)

Ζωντα­νό παρα­μέ­νει το μεγα­λε­πή­βο­λο σχέ­διο της οδι­κής και σιδη­ρο­δρο­μι­κής σύν­δε­σης Ευρώ­πης – Αφρι­κής, με 42 χιλιό­με­τρα οδι­κού και σιδη­ρο­δρο­μι­κού δικτύου…

Επικαιρότητα
ΠΑΜΕ: Διαμαρτυρία στην πρεσβεία του Μαρόκου για την σφαγή στη Μελίγια

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην πρε­σβεία του Μαρό­κου στο Ψυχι­κό πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το ΠΑΜΕ, Σωμα­τεία, Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους και φορείς ανα­δει­κνύ­ο­ντας τις ευθύ­νες για τη…