Περιήγηση: Μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη των Λαών

Ατέχνως
Λετονία: Παραιτήθηκε η υπουργός Εσωτερικών επειδή δεν απέτρεψε εκδηλώσεις μνήμης για την Μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη!

Ο λυσ­σα­σμέ­νος αντι­κομ­μου­νι­σμός και η αντι­σο­βιε­τι­κή υστε­ρία στις χώρες της Βαλ­τι­κής συνέ­χι­ζε­ται με αμεί­ω­τους ρυθ­μούς. Τους τελευ­ταί­ους μήνες, μάλι­στα, με…

Διεθνή
ΗΠΑ: Διαφήμιση κατά της Αντιφασιστικής Νίκης στην Times Square της Νέας Υόρκης (ΦΩΤΟ)

Δια­φή­μι­ση με αντι­ρω­σι­κό περιε­χό­με­νο εμφα­νί­στη­κε σε μια από τις γιγα­ντο­ο­θό­νες της πολυ­σύ­χνα­στης πλα­τεί­ας Τάιμς της Νέας Υόρ­κης τη Δευ­τέ­ρα 9…

Επικαιρότητα
«Τον φασισμό τον τσάκισε ο Κόκκινος Στρατός»: Εκδήλωση στο μνημείο του Σοβιετικού Στρατιώτη στην Καλλιθέα (VIDEO)

Με παλ­μό και μαχη­τι­κό­τη­τα πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο μνη­μείο του Σοβιε­τι­κού Στρα­τιώ­τη στην Καλ­λι­θέα, η εκδή­λω­ση της ΤΕ Νότιου Τομέα της ΚΟ…

Επικαιρότητα
Ομιλία Πούτιν για την 9η Μάη: Καπηλεύτηκε τη θυσία των λαών της ΕΣΣΔ για να «ξεπλύνει» τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία

Η προ­σπά­θεια να καπη­λευ­τεί τη θυσία εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώ­πων από όλους τους λαούς της ΕΣΣΔ, για να δικαιο­λο­γή­σει τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο…

Επικαιρότητα
ΝΤΡΟΠΗ! Στη Γερμανία απαγορεύτηκε η σημαία της ΕΣΣΔ σε εκδηλώσεις για την αντιφασιστική νίκη!

Στην απα­γό­ρευ­ση της σημαί­ας της Ένω­σης Σοβιε­τι­κών Σοσια­λι­στι­κών Δημο­κρα­τιών στις εκδη­λώ­σεις της 8ης και της 9ης Μάη για την αντιφασιστική…