Περιήγηση: Μεταναστευτικό

Διεθνή
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα ΚΚΕ: Συμπεράσματα και πλούσια πείρα από την πάλη ενάντια στην πολιτική της ΕΕ σε βάρος των προσφύγων και μεταναστών VIDEO-ΦΩΤΟ

Video of Εκδή­λω­ση της Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας ΚΚΕ- Ο Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νος Η πολι­τι­κή κατα­στο­λής της ΕΕ ενά­ντια σε πρόσφυγες…

Επικαιρότητα
Η Μητέρα του Σταθμού: ένα ντοκιμαντέρ 🎥 που “σπάει κόκαλα” για τις χιλιάδες “αόρατες” γκασταρμπάιτερ μανάδες που σκανδαλωδώς αγνόησε η ιστορία

Το βίω­μα των Ελλη­νί­δων μετα­να­στριών της δεκα­ε­τί­ας του ’60, οι οποί­ες έφτια­ξαν τη ζωή τους από την αρχή στη Γερμανία,…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Κυβέρνηση: Συμφωνία με την Τουρκία σε βάρος των κατατρεγμένων

Επί­ση­μη επί­σκε­ψη του υπουρ­γού Μετα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου, Δημή­τρη Και­ρί­δη, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χτες στην Τουρ­κία μετά από πρό­σκλη­ση του υπουρ­γού Εσω­τε­ρι­κών της Τουρκίας,…

Διεθνή
ΟΙ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ ΜΕ ΞΕΡΙΖΩΜΕΝΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΟΣ: Φόβοι για δεκάδες νεκρούς σε ναυάγιο με μετανάστες στο Πράσινο Ακρωτήρι _ΦΩΤΟ+Βίντεο

Περισ­σό­τε­ροι από 60 άνθρω­ποι εικά­ζε­ται ότι έχα­σαν τη ζωή τους λόγω ανα­τρο­πής πλε­ού­με­νου με μετα­νά­στες που είχε ανα­χω­ρή­σει στις αρχές…