Περιήγηση: μουσική

Μουσική
Vangelis’ Best: Πέντε κορυφαίες μουσικές συνθέσεις του Βαγγέλη Παπαθανασίου

Ο συν­θέ­της Βαγ­γέ­λης Παπα­θα­να­σί­ου με σπου­δαία διε­θνή καριέ­ρα, γνω­στός στο εξω­τε­ρι­κό ως Vangelis, θεω­ρεί­ται από τους πρω­το­πό­ρους της ελα­φράς ηλεκτρονικής…

Μουσική
Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ: 5+1 αριστουργήματα της κλασσικής μουσικής

Στις 27 Ιανουα­ρί­ου 1756, στο Σάλ­στμπουργκ της τότε Αγί­ας Ρωμαϊ­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας (σημε­ρι­νή Αυστρία), γεν­νή­θη­κε ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους συν­θέ­τες κλασσικής…

Μουσική
«Οι Μέλισσες αγριεύουν τις νύχτες στο Γυάλινο»: Α. Μουτσάτσου, Alex Sid, Δ. Γκοτσόπουλος και καλεσμένοι-έκπληξη

«Οι Μέλισ­σες αγριεύ­ουν τις νύχτες στο Γυά­λι­νο». Έτσι τιτλο­φο­ρεί­ται η μου­σι­κή παρά­στα­ση που ξεκί­νη­σε στο Γυά­λι­νο Μου­σι­κό Θέα­τρο στις 13…

Επικαιρότητα
Οι ανακοινώσεις Κικίλια – Χαρδαλιά για ωράριο, μουσική και δεξιώσεις

Την άρση κάποιων επι­πλέ­ον περιο­ρι­στι­κών μέτρων μέσα στο επό­με­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα ανα­κοί­νω­σε ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων, Νίκος…