Περιήγηση: μουσική

Εκδηλώσεις
Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΣΕΤΗΠ): Ξεκίνησε το “SETIP SOLIDARITY FESTIVAL”

Άνοι­ξαν οι πύλες του SETIP SOLIDARITY FESTIVAL που διορ­γα­νώ­νει στο 1ο Γενι­κό Λύκειο Ταύ­ρου (Αγί­ας Σοφί­ας 16) το Συν­δι­κά­το Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Τηλεπικοινωνιών…

Μουσική
Γιάννης Μαρκόπουλος: 12 εμβληματικά τραγούδια του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη

1. Μαλα­μα­τέ­νια λόγια Στί­χοι: Μάνος Ελευ­θε­ρί­ου. Ερμη­νεία: Λάκης Χαλ­κιάς. https://www.youtube.com/watch?v=s93TFYsuVlk 2. Χίλια μύρια κύμα­τα Στί­χοι: Κ.Χ Μύρης. Ερμη­νεία: Νίκος Ξυλούρης.…

Μουσική
Θέατρο Ολύμπια: Εντυπωσίασε η Τρίτη Συμφωνία του Ντ. Σοστακόβιτς — Παρών και ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Την Τρί­τη Συμ­φω­νία (Της Πρω­το­μα­γιάς) του σοβιε­τι­κού συν­θέ­τη Ντμί­τρι Σοστα­κό­βιτς είχε την τύχη να απο­λαύ­σει το αθη­ναϊ­κό κοι­νό που παρευρέθηκε…

Μουσική
Vangelis’ Best: Πέντε κορυφαίες μουσικές συνθέσεις του Βαγγέλη Παπαθανασίου

Ο συν­θέ­της Βαγ­γέ­λης Παπα­θα­να­σί­ου με σπου­δαία διε­θνή καριέ­ρα, γνω­στός στο εξω­τε­ρι­κό ως Vangelis, θεω­ρεί­ται από τους πρω­το­πό­ρους της ελα­φράς ηλεκτρονικής…

Μουσική
Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ: 5+1 αριστουργήματα της κλασσικής μουσικής

Στις 27 Ιανουα­ρί­ου 1756, στο Σάλ­στμπουργκ της τότε Αγί­ας Ρωμαϊ­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας (σημε­ρι­νή Αυστρία), γεν­νή­θη­κε ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους συν­θέ­τες κλασσικής…

Μουσική
«Οι Μέλισσες αγριεύουν τις νύχτες στο Γυάλινο»: Α. Μουτσάτσου, Alex Sid, Δ. Γκοτσόπουλος και καλεσμένοι-έκπληξη

«Οι Μέλισ­σες αγριεύ­ουν τις νύχτες στο Γυά­λι­νο». Έτσι τιτλο­φο­ρεί­ται η μου­σι­κή παρά­στα­ση που ξεκί­νη­σε στο Γυά­λι­νο Μου­σι­κό Θέα­τρο στις 13…