Περιήγηση: Νίκος Γόδας

Πρόσωπα
Νίκος Γόδας: Ο κομμουνιστής ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, παράδειγμα λεβεντιάς και ηρωϊσμού

Συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα 71 χρό­νια από την εκτέ­λε­ση του ΕΛΑ­Σί­τη κομ­μου­νι­στή, ποδο­σφαι­ρι­στή του Ολυ­μπια­κού, Νίκου Γόδα. Εκτέ­λε­στη­κε στις 19 Νοέμ­βρη του…