Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Νίκος Καραθανασόπουλος

Καρα­θα­να­σό­που­λος Νίκος. Γεν­νή­θη­κε το 1963. Βου­λευ­τής Αχα­ΐ­ας από το 2007 και Κοι­νο­βου­λευ­τι­κός Εκπρό­σω­πος του Κόμ­μα­τος. Έχει σπου­δά­σει Οικο­νο­μι­κά στην Ιτα­λία και είναι μέλος του Οικο­νο­μι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου Ελλά­δας. Είναι μέλος της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ και του Τμή­μα­τος Οικο­νο­μί­ας της ΚΕ

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Ν. Καραθανασόπουλος: Μόνο το ΚΚΕ μπορεί να κάνει πραγματική αντιπολίτευση στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση (AUDIO)

Ο λαός ανα­γνω­ρί­ζει την συστη­μα­τι­κή συνέ­πεια λόγων και έργων του ΚΚΕ, το οποίο πρω­το­στά­τη­σε στην πάλη των εργα­ζο­μέ­νων όπου υπήρξαν…

Πολιτική
Ν. Καραθανασόπουλος: «Η συνάντηση των ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ στην Πάτρα αποτελεί πανελλαδική πρακτική!»

Στην κοι­νή προ­γραμ­μα­τι­κή σύγκλη­ση των ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, παρά τις «κοκο­ρο­μα­χί­ες» τους, μπρο­στά στις κάλ­πες της 21ης Μάη, αναφέρθηκε…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Ν. Καραθανασόπουλος: Συστημικά τα μορφώματα των ναζί, όπως δείχνουν οι σχέσεις τους με το βαθύ κράτος (AUDIO)

Ο λαός να απο­μο­νώ­σει τους ναζί εγκλη­μα­τί­ες σε κάθε γει­το­νιά και χώρο δου­λειάς, τόνι­σε ο Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Ν. Καραθανασόπουλος: Η προστασία της ανθρώπινης ζωής μπαίνει στην προκρούστεια κλίνη του κόστους – οφέλους (VIDEO)

Κυβέρ­νη­ση και αξιω­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση επι­δί­δο­νται σε μια βολι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση για να μένουν στο απυ­ρό­βλη­το οι πραγ­μα­τι­κές αιτί­ες και οι ένοχοι…

Μετάβαση στο περιεχόμενο