Περιήγηση: Ναπολέων Σουκατζίδης

Επικαιρότητα
Κρήτη: Φασιστοειδή βανδάλισαν το μνημείο του ήρωα Ναπολέοντα Σουκατζίδη

Τον ανδριά­ντα του κομ­μου­νι­στή ήρωα Ναπο­λέ­ο­ντα Σου­κα­τζί­δη στο Αρκα­λο­χώ­ρι της Κρή­της, βαν­δά­λι­σαν θρα­σί­δει­λα φασι­στοει­δή, αργά το βρά­δυ της Κυρια­κής. Οι…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Ορισμένες σκέψεις με αφορμή το βιβλίο: «Ναπολέων Σουκατζίδης- Το μεγαλείο ενός αγωνιστή Αντίστασης» του Θέμου Κορνάρου

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Κυκλο­φό­ρη­σε πρό­σφα­τα από τις εκδό­σεις «ατε­χνως»- σε μία ιδιαί­τε­ρα καλαί­σθη­τη έκδο­ση- το βιβλίο «Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης- Το μεγαλείο…

Νέες Κυκλοφορίες
Νέα Κυκλοφορία: «Ναπολέων Σουκατζίδης. Το μεγαλείο ενός αγωνιστή της Αντίστασης»

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΘΕΜΟΥ ΚΟΡΝΑΡΟΥ Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης. Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης Λογο­τε­χνι­κό πορ­τρέ­το μιας από τις πλέ­ον ηρω­ι­κές μορφές…

Κινηματογράφος
«Η μαεστρία, να διαδίδεις την αλήθεια σε πολλούς» (Με αφορμή «Το τελευταίο σημείωμα» του Π. Βούλγαρη)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Παρα­κο­λού­θη­σα την ται­νία γνω­ρί­ζο­ντας αφε­νός τους δημιουρ­γούς της (Π. Βούλ­γα­ρη-Ιωάν­να Καρυ­στιά­νη) και αφε­τέ­ρου τα όσα είχαν…

Επικαιρότητα
Το “Τελευταίο Σημείωμα” του Ναπολέοντα Σουκατζίδη αλλά και του Παντελή Βούλγαρη

Γρα­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης Τόσα χρό­νια πρέ­πει να έχουν μάθει πως όταν κοι­τάς την κατη­φό­ρα ανά­πο­δα, την βλέ­πεις ανη­φό­ρα. Αυτό όμως δεν σ’ εμπο­δί­ζει να κατρακυλάς.