Περιήγηση: ΝΑΡ

Ανακοινώσεις
Βόλος: Η ΚΝΕ καταγγέλλει τις αντικομμουνιστικές αθλιότητες της νεολαίας του ΝΑΡ

Η Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Σπου­δά­ζου­σας Βόλου της ΚΝΕ εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση σχε­τι­κά με τον αντι­κομ­μου­νι­σμό της νΚΑ Βόλου, σημειώ­νο­ντας: «Μετά από τρεις μήνες χει­μέ­ριας ΝΑΡ-κης…

Απόψεις
ΑΝΤΑΡΣΥΑ: Οι επιστήμονες του οπορτουνισμού σε ρόλο συκοφάντη ενάντια στο ΚΚΕ

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Το δρό­μο που χάρα­ξαν τα δημο­σιο­γρα­φι­κά φερέ­φω­να της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ (ΕφΣΥΝ, Documento κλπ.) επέ­λε­ξαν να ακο­λου­θή­σουν προσφάτως…

Επικαιρότητα
Για… δενδροφύτευση το ΝΑΡ;

Σχο­λιά­ζει ο Στέ­λιος Κανά­κης // Χρό­νια τώρα το ΝΑΡ (και άλλες οπορ­του­νι­στι­κές «δυνά­μεις») συγκε­ντρω­νό­ταν παρα­σι­τι­κά, μεσο­τοι­χία με τους εργα­το­πα­τέ­ρες. Όπου ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ παραδίπλα…