Περιήγηση: ΝΑΡ

Επικαιρότητα
Αυτοί έλειπαν…

Διά­φο­ροι όψι­μοι …αντι­κα­πι­τα­λι­στές του ΝΑΡ που έτρε­ξαν να βάλουν πλά­τη στο μπλοκ των ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ασκώ­ντας άθλια πολε­μι­κή στην…

Ανακοινώσεις
Βόλος: Η ΚΝΕ καταγγέλλει τις αντικομμουνιστικές αθλιότητες της νεολαίας του ΝΑΡ

Η Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Σπου­δά­ζου­σας Βόλου της ΚΝΕ εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση σχε­τι­κά με τον αντι­κομ­μου­νι­σμό της νΚΑ Βόλου, σημειώ­νο­ντας: «Μετά από τρεις μήνες χει­μέ­ριας ΝΑΡ-κης…