Περιήγηση: ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Το «αναπτυξιακό όραμα» της κυβέρνησης αφορά τα κέρδη των λίγων και όχι τη ζωή και τα δικαιώματα του λαού

«Οι χρε­ω­κο­πη­μέ­νοι μύθοι που επι­στρά­τευ­σε ξανά ο πρω­θυ­πουρ­γός και το κυβερ­νη­τι­κό κλι­μά­κιο κατά τη διάρ­κεια της περιο­δεί­ας τους στη Λάρι­σα, ότι η…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΑΒΑΝΟΣ: Στα αντιλαϊκά μέτρα που πήρε η κυβέρνηση της ΝΔ είχε καλύτερο «χορηγό» τον ΣΥΡΙΖΑ

Στα αντι­λαϊ­κά μέτρα που πήρε η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ είχε καλύ­τε­ρο «χορη­γό» τον ΣΥΡΙΖΑ, τόνι­σε ο Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου Αλα­βά­νος, ευρωβουλευτής…

Επικαιρότητα
ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ: Οι εμβληματικοί αντιλαϊκοί νόμοι που ψήφισαν από κοινού το 2022

Δεκά­δες «εμβλη­μα­τι­κούς» αντι­λαϊ­κούς νόμους ψήφι­σαν από κοι­νού και τη χρο­νιά που πέρα­σε οι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, επι­βε­βαιώ­νο­ντας για μια ακόμα…

Πολιτική
Mofa… αλά Ισπανικά

Την ώρα που η κατά τ’ άλλα «αρι­στε­ρή» κυβέρ­νη­ση Σάν­τσεθ στην Ισπα­νία ανα­κοί­νω­νε «ανά­πτυ­ξη και πάνω των προ­βλέ­ψε­ων στο 5%»,…