Περιήγηση: Οικονομική εξόρμηση KKE

Επικαιρότητα
Οικονομική Εξόρμηση του ΚΚΕ: Ο καθένας να «τραβάει» τον άλλον και όλοι μαζί να πάμε ψηλότερα — Ελπιδοφόρα αρχή, ξεπεράσαμε ήδη το 1/4 του πλάνου

Ο τίτλος άρθρου τον Φλε­βά­ρη του 2020 στον «Οδη­γη­τή» για την πεί­ρα της Οργά­νω­σης Σπου­δά­ζου­σας Αθή­νας, που μέσα σε 3…