Περιήγηση: Πάμπλο Νερούδα

Πολιτισμός
“Μπορείς να κόψεις όλα τα λουλούδια, αλλά δεν μπορείς να εμποδίσεις την Άνοιξη να ‘ρθει”…

Στον μεγά­λο Χιλια­νό κομ­μου­νι­στή ποι­η­τή του κόσμου Πάμπλο Νερού­δα Όταν ο Φεδε­ρί­κο Γκαρ­θία Λόρ­κα παρου­σί­α­σε στη φιλο­σο­φι­κή σχο­λή στη Μαδρίτη…

Πρόσωπα
Πάμπλο Νερούδα

Στις 23 Σεπτεμ­βρί­ου 1973 πεθαί­νει σε ηλι­κία 69 ετών στο Σαντιά­γο της Χιλής ο Πάμπλο Νερού­δα. Χιλια­νός ποι­η­τής και πολιτικός.…