Περιήγηση: ΠΓΔΜ

Πολιτική
Μόσχα: Αιχμές για Αθήνα — Απειλεί με βέτο στον ΟΗΕ — Αθήνα: «Παρέμβαση στα εσωτερικά της Ελλάδας»

Για «παρέμ­βα­ση στα εσω­τε­ρι­κά της Ελλά­δας» κάνει λόγο το ελλη­νι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών σχο­λιά­ζο­ντας την ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσίας…

Κοινωνία
Τα δημοφιλέστερα λήμματα της ελληνικής Wikipedia το 2018: «Ελλάδα», «Μακεδονία», «Αλέξανδρος ο Μέγας» και ΠΓΔΜ

Η ελλη­νι­κή Βικι­παί­δεια (Wikipedia) δέχτη­κε περισ­σό­τε­ρες από 358,8 εκα­τομ­μύ­ρια επι­σκέ­ψεις το 2018. Τα λήμ­μα­τα «Ελλά­δα», «Μακε­δο­νία», «Αλέ­ξαν­δρος ο Μέγας» και…

Επικαιρότητα
Σχόλιο ΚΚΕ για δηλώσεις Ζάεφ: «Τα σπέρματα του αλυτρωτισμού παραμένουν στη Συμφωνία των Πρεσπών»

Σε σχό­λιό του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για τις δηλώ­σεις Ζάεφ περί «μακε­δο­νι­κής γλώσ­σας», ανα­φέ­ρει:   «Οι δηλώ­σεις Ζάεφ περί…

Πολιτική
Για το ανιστόρητο και αλυτρωτικό σύνθημα «η Μακεδονία είναι μια και μόνο ελληνική»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Βασι­κό σύν­θη­μα των- υπο­κι­νού­με­νων από φασι­στι­κούς και ακρο­δε­ξιούς κύκλους- κατα­λή­ψε­ων σε ορι­σμέ­να σχο­λεία είναι το γνω­στό «η…

Διεθνή
ΠΓΔΜ: Δικαστήριο δέσμευσε προσωρινά όλα τα περιουσιακά στοιχεία του VMRO-DPMNE

To Πρω­το­δι­κείο Σκο­πί­ων διέ­τα­ξε την προ­σω­ρι­νή δέσμευ­ση 69 ακί­νη­των περιου­σια­κών στοι­χεί­ων του κόμ­μα­τος της αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης VMRO-DPMNE, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των κεντρικών…