Περιήγηση: Πούτιν

Διεθνή
Πούτιν σε επικοινωνία με Νετανιάχου — Αμπάς — Σίσι — Άσαντ – Ραϊσί: Να αποτραπεί μια ανθρωπιστική καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας

Δια­με­σο­λα­βη­τι­κό ρόλο για να απο­τρα­πεί «μια ανθρω­πι­στι­κή κατα­στρο­φή στη Λωρί­δα της Γάζας» είναι έτοι­μη να ανα­λά­βει η Ρωσία όπως ανέφερε…

Διεθνή
RKSM(b): Η κυβέρνηση Πούτιν είναι ανίκανη να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Ρωσικού λαού

Σκλη­ρή κρι­τι­κή στην πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης Πού­τιν στο μέτω­πο του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία ασκεί με πρό­σφα­τη ανα­κοί­νω­σή της η…

Διεθνή
ΡΩΣΙΑ: Ο “ρωσικός ανθρωπιστικός κόσμος” — επίσημα το νέο δόγμα εξωτερικής πολιτικής

Ο Πού­τιν ενέ­κρι­νε σχε­τι­κό διά­ταγ­μα που επι­τρέ­πει στη Μόσχα  να «προ­στα­τεύ­ει» ρωσό­φω­νους πλη­θυ­σμούς. Νέο δόγ­μα εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής, βασι­σμέ­νο και επί­ση­μα στην…

Επικαιρότητα
Τουρκία: Αντιδράσεις για τα συνθήματα των οπαδών της Φενέρμπαχτσε υπέρ του Πούτιν

Την αντί­δρα­ση του πρέ­σβη της Ουκρα­νί­ας στην Τουρ­κία Βασίλ Μπο­ντ­νάρ προ­κά­λε­σαν τα συν­θή­μα­τα που φώνα­ξαν Τούρ­κοι οπα­δοί υπέρ του Προέδρου…

Διεθνή
Ρωσία: Εκδηλώσεις για την αντιφασιστική νίκη των λαών με επιχείρηση καπηλείας για να «ξεπλυθεί» ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος | Πορείες του «Αθάνατου Συντάγματος»

Μεγά­λες εκδη­λώ­σεις πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν χτες στη Ρωσία και σε άλλες χώρες της πρώ­ην ΕΣΣΔ για τα 77 χρό­νια από την Αντιφασιστική…