Περιήγηση: Πούτιν

Διεθνή
ΡΩΣΙΑ: Ο “ρωσικός ανθρωπιστικός κόσμος” — επίσημα το νέο δόγμα εξωτερικής πολιτικής

Ο Πού­τιν ενέ­κρι­νε σχε­τι­κό διά­ταγ­μα που επι­τρέ­πει στη Μόσχα  να «προ­στα­τεύ­ει» ρωσό­φω­νους πλη­θυ­σμούς. Νέο δόγ­μα εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής, βασι­σμέ­νο και επί­ση­μα στην…

Επικαιρότητα
Τουρκία: Αντιδράσεις για τα συνθήματα των οπαδών της Φενέρμπαχτσε υπέρ του Πούτιν

Την αντί­δρα­ση του πρέ­σβη της Ουκρα­νί­ας στην Τουρ­κία Βασίλ Μπο­ντ­νάρ προ­κά­λε­σαν τα συν­θή­μα­τα που φώνα­ξαν Τούρ­κοι οπα­δοί υπέρ του Προέδρου…

Διεθνή
Ρωσία: Εκδηλώσεις για την αντιφασιστική νίκη των λαών με επιχείρηση καπηλείας για να «ξεπλυθεί» ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος | Πορείες του «Αθάνατου Συντάγματος»

Μεγά­λες εκδη­λώ­σεις πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν χτες στη Ρωσία και σε άλλες χώρες της πρώ­ην ΕΣΣΔ για τα 77 χρό­νια από την Αντιφασιστική…

Επικαιρότητα
Ρωσία: Ανακοίνωσε «δραστικό» περιορισμό της στρατιωτικής δραστηριότητας στις περιοχές Κιέβου και Τσερνίγκιφ

Η Ρωσία ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι περιο­ρί­ζει «δρα­στι­κά» την στρα­τιω­τι­κή της δρα­στη­ριό­τη­τα στις περιο­χές του Κιέ­βου και του Τσερ­νί­γκιφ της Ουκρανίας,…