Περιήγηση: Πούτιν

Διεθνή
Ρωσία: Εκδηλώσεις για την αντιφασιστική νίκη των λαών με επιχείρηση καπηλείας για να «ξεπλυθεί» ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος | Πορείες του «Αθάνατου Συντάγματος»

Μεγά­λες εκδη­λώ­σεις πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν χτες στη Ρωσία και σε άλλες χώρες της πρώ­ην ΕΣΣΔ για τα 77 χρό­νια από την Αντιφασιστική…

Επικαιρότητα
Ρωσία: Ανακοίνωσε «δραστικό» περιορισμό της στρατιωτικής δραστηριότητας στις περιοχές Κιέβου και Τσερνίγκιφ

Η Ρωσία ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι περιο­ρί­ζει «δρα­στι­κά» την στρα­τιω­τι­κή της δρα­στη­ριό­τη­τα στις περιο­χές του Κιέ­βου και του Τσερ­νί­γκιφ της Ουκρανίας,…

Επικαιρότητα
Γελοίες δηλώσεις από τον Πολωνό πρωθυπουργό: «Ο Πούτιν μπορεί να προχωρήσει μέχρι το Βερολίνο…»

Τα όρια της γελοιο­ποί­η­σης άγγι­ξε ο Πολω­νός πρω­θυ­πουρ­γός Ματέ­ους Μορα­βιέ­τσκι κατά την διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου στην Βαρ­σο­βία, λίγες ώρες πριν…

Διεθνή
Η αλήθεια για Ντονέτσκ-Λουχάνσκ: «Λαϊκές Δημοκρατίες» με… καπιταλιστική εξουσία

Ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία έφε­ρε ξανά στο προ­σκή­νιο της ειδη­σε­ο­γρα­φί­ας τις αυτο­α­πο­κα­λού­με­νες «Λαϊ­κές Δημο­κρα­τί­ες» του Ντο­νέ­τσκ και του Λουχάνσκ,…