Περιήγηση: Σαν σήμερα 20 Μαρτίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 20 Μαρτίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

Συρ­μα­τό­πλεγ­μα, με θάνα­το φορ­τω­μέ­νο, / έχει γύρω από τον κόσμο μας απλω­θεί (…) Μάθα­με καλά το σύν­θη­μα του Ντα­χά­ου / και γίνα­με έτσι…

Πρόσωπα
Χοσέ Ντιάζ

Στις 20 Μαρ­τί­ου 1942 πεθαί­νει ο Χοσέ Ντιάζ. Μορ­φή του ισπα­νι­κού και του διε­θνούς εργα­τι­κού κινή­μα­τος. Γεν­νή­θη­κε το 1895 και…