Περιήγηση: Σαν σήμερα 3 Οκτωβρίου

Κινηματογράφος
Κώστας Χατζηχρήστος: «Το θέατρο και ο κινηματογράφος μου άφησαν μια γεύση σαν πικρό μέλι»

Από τους κορυ­φαί­ους κωμι­κούς της ανε­πα­νά­λη­πτης μετα­πο­λε­μι­κής γενιάς, ο Κώστας Χατζη­χρή­στος θα γρά­ψει τη δική του λαμπρή ιστο­ρία, αλλά με…