Περιήγηση: Σεισμική δόνηση

Επικαιρότητα
Σεισμός στην Κύμη — Ε. Λέκκας: Δεν εμπνέει ανησυχία — Πυροσβεστική: Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές

Σει­σμός σημειώ­θη­κε στις 16:15 ο οποί­ος έγι­νε αισθη­τός και στην Αττι­κή. Σύμ­φω­να με την αυτό­μα­τη λύση του Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών η…

Επικαιρότητα
Ε. Λέκκας: Σε περιοχή που δεν έχει έντονη σεισμικότητα ο σεισμός — Είναι νωρίς ακόμη για να πούμε αν ήταν ο κύριος σεισμός

Σει­σμός τώρα: Σει­σμι­κή δόνη­ση μεγέ­θους 4,8 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ σημειώ­θη­κε στις 7:20 το πρωί, βορειο­α­να­το­λι­κά του Λεω­νι­δί­ου. Το Γεωδυναμικό…