Περιήγηση: Σεξουαλική κακοποίηση

Διεθνή
Γαλλία: Τρίτη καταγγελία κατά της Ελληνογαλλίδας υπουργού Χρ. Ζαχαροπούλου για σεξουαλική κακοποίηση

Πλη­θαί­νουν οι καταγ­γε­λί­ες σε βάρος της Ελλη­νο­γαλ­λί­δας υφυ­πουρ­γού της κυβέρ­νη­σης Μακρόν, Χρυ­σού­λας Ζαχα­ρο­πού­λου, η οποία ερευ­νά­ται ήδη για δύο βιασμούς…

Κοινωνία
Ποινική δίωξη σε γνωστό ηθοποιό με βαρύτατες κατηγορίες για σεξουαλική βία κατά τεσσάρων γυναικών

  Κατη­γο­ρία σε βαθ­μό κακουρ­γή­μα­τος για σεξουα­λι­κή βία κατά τεσ­σά­ρων γυναι­κών απήγ­γει­λε η Εισαγ­γε­λία σε γνω­στό ηθο­ποιό που έκα­νε καριέρα…

Κοινωνία
Ανατριχιαστικές καταγγελίες για βία και σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε ορφανοτροφείο

Ανα­τρι­χια­στι­κές είναι οι καταγ­γε­λί­ες για όσα φέρε­ται να συνέ­βαι­ναν σε ορφα­νο­τρο­φείο της Αθή­νας. Σύμ­φω­να με την υφυ­πουρ­γό Εργα­σί­ας Δόμνα Μιχαηλίδου,…

Επικαιρότητα
ΟΓΕ: Η δολοφονία, η σεξουαλική κακοποίηση και ο βιασμός πηγή τους έχουν το «δίκαιο» που επιβάλλει η σημερινή εκμεταλλευτική κοινωνία

«Η δολο­φο­νία, η σεξουα­λι­κή κακο­ποί­η­ση και ο βια­σμός πηγή τους έχουν το “δίκαιο” που επι­βάλ­λει η σημε­ρι­νή εκμε­ταλ­λευ­τι­κή κοι­νω­νία, τις…

Πολιτική
ΚΟ Ηλιούπολης του ΚΚΕ: Για την σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση της 19χρονης

Μια ακό­μα φρι­χτή υπό­θε­ση σεξουα­λι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης και κακο­ποί­η­σης απο­κα­λύ­φθη­κε τις προη­γού­με­νες μέρες. Αυτή την φορά ήταν μια 19χρονη κοπέ­λα από…

Επικαιρότητα
Στη φυλακή και τρίτος κατηγορούμενος για την υπόθεση της Ηλιούπολης

Ένας ακό­μη εμπλε­κό­με­νος στην υπό­θε­ση της σεξουα­λι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης και κακο­ποί­η­σης της 19χρονης που κρα­τού­νταν αιχ­μά­λω­τη στο σπί­τι του αστυ­νο­μι­κού, στην…

Κοινωνία
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του μαστροπού αστυνομικού που εξέδιδε τη 19χρονη

Δόθη­καν στη δημο­σιό­τη­τα, σύμ­φω­να με τη σχε­τι­κή εισαγ­γε­λι­κή διά­τα­ξη, τα στοι­χεία του 39χρονου αστυ­νο­μι­κού, ο οποί­ος κατη­γο­ρεί­ται ότι κρα­τού­σε αιχμάλωτη,…