Περιήγηση: Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Πολιτική
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: “Ατομικές διαφορές” βαφτίζει η ΕΕ τις συλλογικές διεκδικήσεις των εργαζομένων!

Σε απά­ντη­ση που έδω­σε η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή στην ερώ­τη­ση των ευρω­βου­λευ­τών του ΚΚΕ Κώστα Παπα­δά­κη και Λευ­τέ­ρη Νικο­λά­ου-Αλα­βά­νου, προ­στα­τεύ­ει το…

Επικαιρότητα
Εκδήλωση του ΠΑΜΕ: Να δυναμώσει ο αγώνας για Συλλογικές Συμβάσεις και αυξήσεις στους μισθούς!

Πετυ­χη­μέ­νη εκδή­λω­ση του ΠΑΜΕ για τις συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις και τις αυξή­σεις στους μισθούς — Γέμι­σε από κόσμο ο κινη­μα­το­γρά­φος «STUDIO»…

Επικαιρότητα
Εκδήλωση του ΠΑΜΕ για τις συλλογικές συμβάσεις στις 20 Γενάρη στον κινηματογράφο «Studio»

«Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις και αυξή­σεις στους μισθούς. Καμία ανα­μο­νή. Αγώ­νας ενά­ντια στην ακρί­βεια και την αντερ­γα­τι­κή πολι­τι­κή»: Εκδή­λω­ση — συζή­τη­ση με…

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη: Κατώτερος μισθός 825€ και Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις μεγαλύτερες του πληθωρισμού

Είναι η ώρα των εργα­ζο­μέ­νων για να δυνα­μώ­σουν τον αγώ­να τους για την υπο­γρα­φή Εθνι­κής Γενι­κής Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης με κατώτερο…

Απόψεις
Πολυνομοσχέδιο: Νέο συντριπτικό πλήγμα στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Η κυβέρ­νη­ση μέσω της κατά­θε­σης του Πολυ­νο­μο­σχε­δί­ου, επι­διώ­κει ανά­με­σα στ’ άλλα να δώσει απο­φα­σι­στι­κό χτύ­πη­μα στις Συλλογικές…

Επικαιρότητα
Σχόλιο του ΚΚΕ για το επικοινωνιακό αφήγημα της κυβέρνησης περί συλλογικών συμβάσεων

«Πίσω απ’ τις βαρύ­γδου­πες ανα­κοι­νώ­σεις της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ, για την επέ­κτα­ση μόνο 4 κλα­δι­κών συμ­βά­σε­ων και την πολυδιαφημιζόμενη…

Επικαιρότητα
Πήρε την απάντηση που της έπρεπε η εγκληματική οργάνωση των χρυσαυγιτών

Επι­βε­βαιώ­νο­ντας το ρόλο του μαντρό­σκυ­λου του κεφα­λαί­ου, η ναζι­στι­κή εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση Χρυ­σή Αυγή όχι μόνο απέ­φυ­γε να απα­ντή­σει αν συμφωνεί…