Περιήγηση: Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη: Κατώτερος μισθός 825€ και Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις μεγαλύτερες του πληθωρισμού

Είναι η ώρα των εργα­ζο­μέ­νων για να δυνα­μώ­σουν τον αγώ­να τους για την υπο­γρα­φή Εθνι­κής Γενι­κής Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης με κατώτερο…

Απόψεις
Πολυνομοσχέδιο: Νέο συντριπτικό πλήγμα στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Η κυβέρ­νη­ση μέσω της κατά­θε­σης του Πολυ­νο­μο­σχε­δί­ου, επι­διώ­κει ανά­με­σα στ’ άλλα να δώσει απο­φα­σι­στι­κό χτύ­πη­μα στις Συλλογικές…

Επικαιρότητα
Σχόλιο του ΚΚΕ για το επικοινωνιακό αφήγημα της κυβέρνησης περί συλλογικών συμβάσεων

«Πίσω απ’ τις βαρύ­γδου­πες ανα­κοι­νώ­σεις της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ, για την επέ­κτα­ση μόνο 4 κλα­δι­κών συμ­βά­σε­ων και την πολυδιαφημιζόμενη…

Επικαιρότητα
Πήρε την απάντηση που της έπρεπε η εγκληματική οργάνωση των χρυσαυγιτών

Επι­βε­βαιώ­νο­ντας το ρόλο του μαντρό­σκυ­λου του κεφα­λαί­ου, η ναζι­στι­κή εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση Χρυ­σή Αυγή όχι μόνο απέ­φυ­γε να απα­ντή­σει αν συμφωνεί…

Επικαιρότητα
Η τοποθέτηση Κουτσούμπα στη συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

«Το πολυ­νο­μο­σχέ­διο, που κατα­θέ­τει η κυβέρ­νη­ση, περι­λαμ­βά­νει νέα μέτρα φτω­χο­ποί­η­σης του λαού και αν συνυ­πο­λο­γι­στούν τα ματω­μέ­να πλε­ο­νά­σμα­τα και οι…

Κοινωνία
Συνέντευξη με τον Μάρκο Μπεκρή, πρόεδρο των εργαζομένων στην Cosco: Οι απαράδεκτες συνθήκες δουλειάς και το όργιο τρομοκρατίας

Για τις κινη­το­ποι­ή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων στο χώρο του Λιμα­νιού μιλή­σα­με με τον Μάρ­κο Μπε­κρή, πρό­ε­δρο του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στις Προβλήτες…

Επικαιρότητα
Επερώτηση για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας κατέθεσε η ΚΟ του ΚΚΕ

Επί­και­ρη Επε­ρώ­τη­ση προς την υπουρ­γό Εργα­σί­ας, Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης και Κοι­νω­νι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης, Έφη Αχτσιό­γλου, με θέμα τις Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις Εργα­σί­ας, κατέθεσε…

Επικαιρότητα
Βίντεο του ΠΑΜΕ για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Στο πλαί­σιο των απερ­για­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων για την υπο­γρα­φή κλα­δι­κών Συλ­λο­γι­κών Συμ­βά­σε­ων το ΠΑΜΕ ετοί­μα­σε ενη­με­ρω­τι­κό βίντεο Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις Εργα­σί­ας που γεννήθηκαν…

Κοινωνία
Κινητοποίηση ηθοποιών και μουσικών  έξω από το υπ. Εργασίας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Συγκέ­ντρω­ση έξω από το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών και ο Πανελ­λή­νιος Μου­σι­κός Σύλ­λο­γος ζητώ­ντας την επαναφορά…