Περιήγηση: Συναυλία

Βίντεο
Μοναδικό μουσικό σεργιάνι …μεγάλες στιγμές στην Καισαριανή _“Δε λες κουβέντα” _“Ποιος τη ζωή μου” _“Δεν ξεχνώ”, “Ματόκλαδα”, “Συγκέντρωση της ΕΦΕΕ», “Σαββατόβραδο”… “Bella Ciao”

https://youtu.be/TfrpXV9Svho Με ένα θερ­μό παρα­τε­τα­μέ­νο χει­ρο­κρό­τη­μα έγι­νε δεκτός ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στην μεγά­λη εκδήλωση…

Πολιτισμός
Συναυλία ΚΚΕ για τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές της Πρωτομαγιάς του ’44: «Όταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του για ένα ανώτερο ιδανικό δεν πεθαίνει ποτέ…».

«Όταν ο άνθρω­πος δίνει τη ζωή του για ένα ανώ­τε­ρο ιδα­νι­κό δεν πεθαί­νει ποτέ…». Με αυτά τα λόγια που έγραψε…

Πολιτισμός
Συναυλία για τους 200 της Καισαριανής: «Όταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του για ένα ανώτερο ιδανικό δεν πεθαίνει ποτέ…»

Με μια μεγά­λη συναυ­λία στο γήπε­δο του Νήαρ Ηστ, στην Και­σα­ρια­νή, το ΚΚΕ «άνοι­ξε» τις εκδη­λώ­σεις τιμής και γιορ­τα­σμού των…

Πολιτική
Δ. Κουτσούμπας: Αντλούμε δύναμη από τους «200» της Καισαριανής και συνεχίζουμε να βαδίζουμε τον δρόμο της ανατροπής μέχρι την τελική νίκη, τον σοσιαλισμό – κομμουνισμό

Η μεγά­λη εκδή­λω­ση — συναυ­λία που διορ­γα­νώ­νει στην Και­σα­ρια­νή, στο Γήπε­δο της Νήαρ Ηστ, η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Αττι­κής του ΚΚΕ…

Εκδηλώσεις
Όλα έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία: “200” της Καισαριανής _80 χρόνια _με Μαρία Φαραντούρη και Φωτεινή Βελεσιώτου — Θα μιλήσει ο Δ. Κουτσούμπας (φωτο)

✨👊 Οι αφα­νείς τα έχουν όλα έτοι­μα για να υπο­δε­χτούν τον κόσμο 🎈 ΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ του ΚΚΕ _ 🎶 Στις…

Κοινωνία
Ακυρώθηκε συναυλία στην Αθήνα της ισραηλινής πρεσβείας υπό την πίεση του λαού

Κάτω από τις σφο­δρές αντι­δρά­σεις πλή­θους συντε­λε­στών της συναυ­λί­ας, του Πανελ­λη­νί­ου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου, αλλά και του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινήματος,…