Περιήγηση: Τηλεοπτικές άδειες

Επικαιρότητα
Παρέμβαση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπα για το ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών: “Αραμπάδες με καρούλια ραπανάκια & μαρούλια”

Σε συνέ­χεια του ρεπορ­τάζ από την παρέμ­βα­σης του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, στη συζή­τη­ση επί της πρότασης…

Επικαιρότητα
Η «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ» του Β. Μαρινάκη προσωρινός δικαιούχος για τηλεοπτική άδεια

Προ­σω­ρι­νό δικαιού­χο για τη χορή­γη­ση άδειας παρό­χου ενη­με­ρω­τι­κού προ­γράμ­μα­τος εθνι­κής εμβέ­λειας στην εται­ρεία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ…

Απόψεις
Για τις άδειες των καναλιών

Ελπί­ζω, αν και δεν είμαι καθό­λου αισιό­δο­ξος, ότι αυτή η δια­δι­κα­σία θα γίνει η αφορ­μή να γίνει πραγ­μα­τι­κό­τη­τα το όνει­ρο: να κλεί­σου­με την tv και να ανοί­ξου­με κανέ­να βιβλίο!