Περιήγηση: Φασισμός

Επικαιρότητα
Ντροπή! Η δημοτική αρχή του Δήμου Τεμπών αναστήλωσε φασιστικό μνημείο της εποχής Μεταξά

Τη δημο­τι­κή αρχή του δήμου Τεμπών που ανα­στή­λω­σε στο Μακρυ­χώ­ρι ένα φασι­στι­κό «μνη­μείο» της επο­χής της δικτα­το­ρί­ας Μετα­ξά καταγ­γέλ­λει η…

Επικαιρότητα
Πορτογαλία: Δικαστήριο έδωσε άδεια σε καταδικασμένο νεοναζί να μεταβεί στην Ουκρανία για να πολεμήσει τους Ρώσους!!!

Μια είδη­ση που προ­κα­λεί πολ­λά ερω­τη­μα­τι­κά έρχε­ται από την Πορ­το­γα­λία, μια χώρα μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, οι δικαστικές…

Επικαιρότητα
Ακροδεξιό κόμμα υπό την ονομασία «Εθνική Απελευθέρωση» ίδρυσε ο Στέφανος Χίος

Κόμ­μα υπό την ονο­μα­σία «Εθνι­κή Απε­λευ­θέ­ρω­ση» ανα­κοί­νω­σε χθες ο ακρο­δε­ξιός δημο­σιο­γρά­φος Στέ­φα­νος Χίος. Με χρυ­σαυ­γί­τι­κη φρα­σε­ο­λο­γία, εθνι­κι­στι­κές κορώ­νες και μπόλικο…

Επικαιρότητα
Μαριούπολη: Ομάδες νεοναζί λεηλατούν σπίτια, σκοτώνουν όσους τους αντιστέκονται, λέει η Μόσχα

Ομά­δες νεο­να­ζί στη Μαριού­πο­λη άρχι­σαν να λεη­λα­τούν τα σπί­τια των κατοί­κων της περιο­χής, σκο­τώ­νο­ντας όσους τους αντι­στέ­κο­νται, δήλω­σε το Σάββατο…

Διεθνή
Ουκρανία: «Αποκομμουνιστικοποίηση» και υπόθαλψη του φασισμού

Από τα πρώ­τα χρό­νια της καπι­τα­λι­στι­κής παλι­νόρ­θω­σης στην ΕΣΣΔ, μπή­κε συστη­μα­τι­κά μπρο­στά η δια­δι­κα­σία της λεγό­με­νης «απο­κομ­μου­νι­στι­κο­ποί­η­σης» και στην Ουκρανία.…

Επικαιρότητα
Έβρος: Επανεμφανίστηκαν τα φασιστοειδή που αυτοαποκαλούνται «Θεματοφύλακες του Συντάγματος»

Νέα εμφά­νι­ση έκα­ναν αυτή τη φορά στον Έβρο άτο­μα της ακρο­δε­ξιάς ομά­δας που αυτο­α­πο­κα­λεί­ται Θεμα­το­φύ­λα­κες του Συντάγ­μα­τος. Περί­που 10 από…

Επικαιρότητα
«Θεματοφύλακες του… φασισμού»: Οπαδός του Κασιδιάρη ο απαγωγέας του καθηγητή στο Αιγίνιο

Πλού­σιο «ιστο­ρι­κό» και άρρη­κτες σχέ­σεις με την ακρο­δε­ξιά φαί­νε­ται πως έχει ο επι­κε­φα­λής του τάγ­μα­τος παρά­νοιας ‑των αυτο­α­πο­κα­λού­με­νων «Θεμα­το­φυ­λά­κων του…