Περιήγηση: Φασισμός

Διεθνή
Ιταλία: Νεοναζί που είχε φωτογραφηθεί με σβάστικα διορίστηκε υφυπουργός στην κυβέρνηση Μελόνι

Το 2005 είχε φωτο­γρα­φη­θεί με ναζι­στι­κό περι­βρα­χιό­νιο. Ποτέ δεν έκρυ­ψε τις ακρο­δε­ξιές του ιδέ­ες. Χθες, διο­ρί­στη­κε υφυ­πουρ­γός Υπο­δο­μών στην κυβέρνηση…

Επικαιρότητα
“Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί” — Δυνατά αντηχούν τα συνθήματα στην μεγάλη αντιφασιστική πορεία (ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ)

Χιλιά­δες άνθρω­ποι συγκε­ντρώ­θη­καν στο Κερα­τσί­νι, στο μνη­μεί­ου του Παύ­λου Φύσ­σα, για να τιμή­σουν τον αντι­φα­σί­στα μου­σι­κό που δολο­φο­νή­θη­κε από τους…

Επικαιρότητα
ΕΠ Θεσσαλίας του ΚΚΕ: Για τη μήνυση κατά του Τάσου Τσιαπλέ — Οι κομμουνιστές δεν τρομοκρατούνται

Την κλή­ση σε δίκη, στις 20 Φλε­βά­ρη του 2023, του Τάσου Τσια­πλέ, μέλους της ΕΠ Θεσ­σα­λί­ας και εκλεγ­μέ­νου περι­φε­ρεια­κού συμ­βού­λου με…

Ιστορία
Από τη δράση αντισοβιετικών-εθνικιστικών δυνάμεων στο έδαφος της Ουκρανίας στα τέλη της δεκαετίας του ‘30 (Ντοκουμέντο)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Ο συνε­χι­ζό­με­νος ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία φέρ­νει στην επι­φά­νεια μιας σει­ρά ιστο­ρι­κά ζητή­μα­τα σχε­τι­κά με τη…

Επικαιρότητα
Politico: Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μ. Σχοινάς συμμετείχε σε φεστιβάλ φασιστικού κόμματος της Ιταλίας

Αντι­δρά­σεις έχει προ­κα­λέ­σει η απο­κά­λυ­ψη του περιο­δι­κού «Politico» ότι ο αντι­πρό­ε­δρος της Κομι­σιόν Μαρ­γα­ρί­της Σχοι­νάς, μαζί με άλλους αξιω­μα­τού­χους της…