Περιήγηση: Φινλανδία

Διεθνή
Φινλανδία: Νίκη της κεντροδεξιάς, ήττα για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Σάνα Μαρίν – Τεράστια άνοδος της ακροδεξιάς

Ο ηγέ­της της φιν­λαν­δι­κής κεντρο­δε­ξιάς Πέτε­ρι Όρπο ανα­δεί­χθη­κε χθες Κυρια­κή νικη­τής στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές στη Φιν­λαν­δία, αν και λιγό­τε­ρο καθαρά…

Διεθνή
Τουρκία: Ανέβαλε επ’ αόριστον προγραμματισμένη συνάντηση με τη Σουηδία και τη Φινλανδία για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ

Η Τουρ­κία ανέ­βα­λε επ’ αόρι­στον μια συνά­ντη­ση που είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί για τις αρχές Φεβρουα­ρί­ου με τη Σου­η­δία και τη Φινλανδία…